Visa allt om Fastighets AB Pipersgatan 31
Visa allt om Fastighets AB Pipersgatan 31

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 394 5 307 5 589 4 966 4 872 4 589 4 475 4 358 4 276 4 200
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 098 3 101 1 996 2 006 2 429 2 004 2 105 1 952 1 353 1 104
Resultat efter finansnetto 3 105 3 102 2 001 2 006 2 431 2 007 2 097 1 948 1 354 1 122
Årets resultat 31 7 5 0 1 3 -8 -4 1 -28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 766 39 314 10 331 10 912 11 494 12 075 12 657 13 238 13 820 14 399
Omsättningstillgångar 34 35 90 68 69 91 71 67 329 367
Tillgångar 38 800 39 349 10 421 10 980 11 563 12 167 12 728 13 305 14 149 14 766
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 695 663 101 96 96 94 91 99 103 102
Obeskattade reserver 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 942 38 528 10 321 10 884 11 467 12 072 12 637 13 206 14 046 14 664
Skulder och eget kapital 38 800 39 349 10 421 10 980 11 563 12 167 12 728 13 305 14 149 14 766
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 394 5 307 5 589 4 966 4 872 4 589 4 475 4 358 4 276 4 200
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 742 3 743 2 578 2 588 3 011 2 586 2 686 2 534 1 936 1 726
Nettoomsättningförändring 1,64% -5,05% 12,55% 1,93% 6,17% 2,55% 2,68% 1,92% 1,81% -%
Du Pont-modellen 8,00% 7,89% 19,20% 18,27% 21,03% 16,51% 16,56% 14,70% 9,58% 7,88%
Vinstmarginal 57,56% 58,53% 35,80% 40,39% 49,92% 43,78% 47,11% 44,88% 31,71% 27,71%
Bruttovinstmarginal 57,43% 58,43% 35,71% 40,39% 49,86% 43,67% 47,04% 44,79% 31,64% 26,29%
Rörelsekapital/omsättning -702,78% -725,33% -183,06% -217,80% -233,95% -261,08% -280,80% -301,49% -320,79% -340,40%
Soliditet 1,79% 2,00% 0,97% 0,87% 0,83% 0,77% 0,71% 0,74% 0,73% 0,69%
Kassalikviditet 0,09% 0,09% 0,87% 0,62% 0,60% 0,75% 0,56% 0,51% 2,34% 2,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...