Visa allt om Fastighets AB Oxtorgsgränd 1

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 641 10 313 9 746 9 828 9 337 9 296 9 279 8 959 8 905 8 867
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 316 4 222 3 681 3 961 3 121 3 579 4 018 3 293 3 540 3 855
Resultat efter finansnetto 4 582 4 488 3 939 4 206 3 264 3 885 4 122 3 628 3 794 4 079
Årets resultat 1 064 281 259 248 145 265 107 231 43 -233
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 792 53 581 55 592 57 316 59 040 60 763 66 017 67 827 69 638 71 501
Omsättningstillgångar 3 300 3 477 3 567 3 594 3 616 3 735 261 265 846 911
Tillgångar 56 092 57 058 59 159 60 910 62 655 64 498 66 278 68 092 70 484 72 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 494 1 430 1 472 1 213 964 819 553 446 215 -28
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 554 1 225 1 236 1 247 1 380 1 276 1 284 1 292 1 300 1 307
Kortfristiga skulder 51 907 54 403 56 451 58 451 60 310 62 403 64 441 66 354 68 969 71 133
Skulder och eget kapital 56 092 57 058 59 159 60 910 62 655 64 498 66 278 68 092 70 484 72 412
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 641 10 313 9 746 9 828 9 337 9 296 9 279 8 959 8 905 8 867
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 6 540 6 423 5 405 5 685 4 845 5 303 5 742 5 017 5 264 5 578
Nettoomsättningförändring 3,18% 5,82% -0,83% 5,26% 0,44% 0,18% 3,57% 0,61% 0,43% -%
Du Pont-modellen 8,32% 8,02% 6,81% 7,05% 5,36% 6,17% 6,40% 5,49% 5,52% 6,28%
Vinstmarginal 43,88% 44,36% 41,32% 43,71% 35,98% 42,80% 45,71% 41,69% 43,73% 51,27%
Bruttovinstmarginal 40,56% 40,94% 37,77% 40,30% 33,43% 38,50% 43,30% 36,76% 39,75% 43,48%
Rörelsekapital/omsättning -456,79% -493,80% -542,62% -558,17% -607,20% -631,11% -691,67% -737,68% -765,00% -791,95%
Soliditet 4,45% 2,51% 2,49% 1,99% 1,54% 1,27% 0,83% 0,65% 0,31% -0,04%
Kassalikviditet 6,36% 6,39% 6,32% 6,15% 6,00% 5,99% 0,41% 0,40% 1,23% 1,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...