Visa allt om Fastighets AB Borgmästargatan 8

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 532 8 305 8 280 8 193 7 787 7 508 7 298 7 161 6 805 6 656
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 350 3 748 -6 382 2 734 4 033 2 896 2 740 403 2 798 2 286
Resultat efter finansnetto 4 365 3 760 -6 372 2 744 4 041 2 905 2 747 415 2 806 2 379
Årets resultat -74 162 10 9 8 8 8 12 7 55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 175 13 434 3 866 4 003 4 023 4 141 4 262 4 398 4 505 4 660
Omsättningstillgångar 312 1 878 330 247 245 288 257 372 423 16
Tillgångar 13 486 15 312 4 196 4 249 4 268 4 429 4 519 4 770 4 928 4 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 829 7 903 367 357 348 340 332 324 312 305
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 105 2 130 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 80 111 111 170 59 59 59 0 40 40
Kortfristiga skulder 3 473 5 169 3 719 3 723 3 861 4 030 4 128 4 446 4 576 4 331
Skulder och eget kapital 13 486 15 312 4 196 4 249 4 268 4 429 4 519 4 770 4 928 4 676
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 532 8 305 8 280 8 193 7 787 7 508 7 298 7 161 6 805 6 656
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 932 4 308 -6 241 2 875 4 173 3 035 2 879 558 2 953 2 458
Nettoomsättningförändring 2,73% 0,30% 1,06% 5,21% 3,72% 2,88% 1,91% 5,23% 2,24% -%
Du Pont-modellen 32,37% 24,56% -151,84% 64,58% 94,68% 65,59% 60,79% 8,72% 56,94% 51,03%
Vinstmarginal 51,16% 45,27% -76,94% 33,49% 51,89% 38,69% 37,64% 5,81% 41,23% 35,85%
Bruttovinstmarginal 50,98% 45,13% -77,08% 33,82% 51,78% 38,57% 37,54% 5,63% 41,12% 34,34%
Rörelsekapital/omsättning -37,05% -39,63% -40,93% -42,43% -46,44% -49,84% -53,04% -56,89% -61,03% -64,83%
Soliditet 58,05% 51,61% 8,75% 8,40% 8,15% 7,68% 7,35% 6,79% 6,33% 6,52%
Kassalikviditet 8,98% 36,33% 8,87% 6,63% 6,35% 7,15% 6,23% 8,37% 9,24% 0,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...