Visa allt om Fastighets AB Bondegatan 9A
Visa allt om Fastighets AB Bondegatan 9A

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 800 3 748 3 632 3 556 3 435 3 286 3 184 3 100 2 998 2 946
Övrig omsättning 40 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 804 1 900 452 1 803 1 873 866 767 1 477 921 1 498
Resultat efter finansnetto 1 805 1 901 453 1 804 1 874 865 768 1 478 921 1 532
Årets resultat 4 014 556 0 0 0 0 0 0 0 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 598 7 664 6 371 6 588 6 806 7 024 7 241 7 459 7 677 7 894
Omsättningstillgångar 181 183 173 134 127 150 132 134 21 13
Tillgångar 12 779 7 847 6 544 6 722 6 933 7 174 7 373 7 593 7 698 7 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 345 1 331 152 152 151 152 151 151 151 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 465 332 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 41 41 63 63 63 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 928 6 142 6 350 6 507 6 718 6 959 7 222 7 442 7 547 7 756
Skulder och eget kapital 12 779 7 847 6 544 6 722 6 933 7 174 7 373 7 593 7 698 7 907
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 840 3 748 3 632 3 556 3 435 3 286 3 184 3 100 2 998 2 946
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 139 2 166 670 2 021 2 091 1 084 985 1 695 1 138 1 695
Nettoomsättningförändring 1,39% 3,19% 2,14% 3,52% 4,53% 3,20% 2,71% 3,40% 1,77% -%
Du Pont-modellen 14,12% 24,23% 6,92% 26,84% 27,03% 12,07% 10,42% 19,47% 11,96% 19,43%
Vinstmarginal 47,50% 50,72% 12,47% 50,73% 54,56% 26,35% 24,12% 47,68% 30,72% 52,14%
Bruttovinstmarginal 46,42% 50,69% 12,44% 50,70% 54,53% 26,35% 24,09% 54,68% 30,72% 57,54%
Rörelsekapital/omsättning -151,24% -158,99% -170,07% -179,22% -191,88% -207,21% -222,68% -235,74% -251,03% -262,83%
Soliditet 41,83% 16,96% 2,32% 2,26% 2,18% 2,12% 2,05% 1,99% 1,96% 1,91%
Kassalikviditet 3,05% 2,98% 2,72% 2,06% 1,89% 2,16% 1,83% 1,80% 0,28% 0,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...