Visa allt om Fastighets AB Birkagatan 20
Visa allt om Fastighets AB Birkagatan 20

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 564 3 358 3 229 3 057 3 144 3 039 3 044 2 948 2 810 2 744
Övrig omsättning - - 11 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 658 1 743 -1 849 -3 908 1 390 840 1 181 892 973 1 097
Resultat efter finansnetto 1 667 1 749 -1 843 -3 903 1 392 845 1 178 891 983 1 075
Årets resultat -79 4 509 5 5 2 4 -5 -1 3 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 230 12 459 3 123 3 112 3 360 3 571 3 818 4 066 4 313 4 560
Omsättningstillgångar 41 4 236 58 1 072 11 23 75 16 220 186
Tillgångar 12 271 16 695 3 182 4 184 3 371 3 594 3 893 4 082 4 533 4 746
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 451 7 530 150 145 140 138 134 139 140 137
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 056 2 080 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 88 71 71 71 71 67 24 24 24 24
Kortfristiga skulder 2 677 7 015 2 960 3 968 3 160 3 388 3 735 3 919 4 369 4 585
Skulder och eget kapital 12 271 16 695 3 182 4 184 3 371 3 594 3 893 4 082 4 533 4 746
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 564 3 358 3 240 3 057 3 144 3 039 3 044 2 948 2 810 2 744
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 922 1 964 -1 849 -3 660 1 638 1 087 1 429 1 139 1 220 1 344
Nettoomsättningförändring 6,13% 4,00% 5,63% -2,77% 3,46% -0,16% 3,26% 4,91% 2,41% -%
Du Pont-modellen 13,58% 10,48% -57,92% -93,28% 41,35% 23,54% 30,44% 21,97% 21,71% 24,06%
Vinstmarginal 46,75% 52,08% -57,08% -127,67% 44,34% 27,84% 38,93% 30,43% 35,02% 41,62%
Bruttovinstmarginal 46,52% 51,91% -57,60% -127,84% 44,18% 27,64% 38,80% 30,26% 34,63% 39,98%
Rörelsekapital/omsättning -73,96% -82,76% -89,87% -94,73% -100,16% -110,73% -120,24% -132,39% -147,65% -160,31%
Soliditet 60,72% 45,10% 4,71% 3,47% 4,15% 3,84% 3,44% 3,41% 3,09% 2,89%
Kassalikviditet 1,53% 60,38% 1,96% 27,02% 0,35% 0,68% 2,01% 0,41% 5,04% 4,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...