Visa allt om Backstugans Värdshus Ingeborrarp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 297 512 550 718 709 936 1 067 1 006 822
Övrig omsättning 5 86 - 1 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 11 9 -5 -49 15 -8 -12 -3 -11
Resultat efter finansnetto 5 11 9 -5 -49 15 -8 -12 -4 -12
Årets resultat 5 -11 9 -5 -49 15 -8 -12 -4 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 6 17 27 37 47 49 19 25
Omsättningstillgångar 133 155 155 133 120 130 149 203 218 207
Tillgångar 133 155 161 150 147 167 197 252 237 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 56 67 58 63 111 96 104 115 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 98 94 92 84 56 100 148 121 113
Skulder och eget kapital 133 155 161 150 147 167 197 252 237 232
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 231 123 211 182 350 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 88 75 128 58 45 74 203 40 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 82 55 82 97 94 151 132 110 72
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 383 512 551 718 709 936 1 067 1 006 822
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 2 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 275 239 355 468 534 503 411
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 93 114 98 201 243 254 170
Rörelseresultat, EBITDA 5 17 19 5 -39 25 5 -4 3 -5
Nettoomsättningförändring -100,00% -41,99% -6,91% -23,40% 1,27% -24,25% -12,28% 6,06% 22,38% -%
Du Pont-modellen -% 7,10% 5,59% -3,33% -33,33% 8,98% -4,06% -4,76% -1,27% -4,74%
Vinstmarginal -% 3,70% 1,76% -0,91% -6,82% 2,12% -0,85% -1,12% -0,30% -1,34%
Bruttovinstmarginal -% 61,62% 72,85% 75,45% 75,21% 70,94% 75,32% 69,63% 72,66% 70,68%
Rörelsekapital/omsättning -% 19,19% 11,91% 7,45% 5,01% 10,44% 5,24% 5,15% 9,64% 11,44%
Soliditet 45,86% 36,13% 41,61% 38,67% 42,86% 66,47% 48,73% 41,27% 48,52% 51,29%
Kassalikviditet 182,19% 158,16% 139,36% 113,04% 113,10% 187,50% 114,00% 118,92% 166,94% 165,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...