Visa allt om Backstugans Värdshus Ingeborrarp AB
Visa allt om Backstugans Värdshus Ingeborrarp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 0 297 512 550 718 709 936 1 067 1 006
Övrig omsättning - 5 86 - 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -28 5 11 9 -5 -49 15 -8 -12 -3
Resultat efter finansnetto -28 5 11 9 -5 -49 15 -8 -12 -4
Årets resultat -28 5 -11 9 -5 -49 15 -8 -12 -4
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 6 17 27 37 47 49 19
Omsättningstillgångar 107 133 155 155 133 120 130 149 203 218
Tillgångar 107 133 155 161 150 147 167 197 252 237
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 61 56 67 58 63 111 96 104 115
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 57 73 98 94 92 84 56 100 148 121
Skulder och eget kapital 107 133 155 161 150 147 167 197 252 237
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 231 123 211 182 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 88 75 128 58 45 74 203 40
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 82 55 82 97 94 151 132 110
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 5 383 512 551 718 709 936 1 067 1 006
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 2 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 275 239 355 468 534 503
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 93 114 98 201 243 254
Rörelseresultat, EBITDA -28 5 17 19 5 -39 25 5 -4 3
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -41,99% -6,91% -23,40% 1,27% -24,25% -12,28% 6,06% -%
Du Pont-modellen -26,17% -% 7,10% 5,59% -3,33% -33,33% 8,98% -4,06% -4,76% -1,27%
Vinstmarginal -280,00% -% 3,70% 1,76% -0,91% -6,82% 2,12% -0,85% -1,12% -0,30%
Bruttovinstmarginal 90,00% -% 61,62% 72,85% 75,45% 75,21% 70,94% 75,32% 69,63% 72,66%
Rörelsekapital/omsättning 500,00% -% 19,19% 11,91% 7,45% 5,01% 10,44% 5,24% 5,15% 9,64%
Soliditet 46,73% 45,86% 36,13% 41,61% 38,67% 42,86% 66,47% 48,73% 41,27% 48,52%
Kassalikviditet 187,72% 182,19% 158,16% 139,36% 113,04% 113,10% 187,50% 114,00% 118,92% 166,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...