Visa allt om Empire Sweden AB (publ)
Visa allt om Empire Sweden AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 40 836 81 557 86 065 114 700 328 601 351 239 337 151 294 566 161 115 33 557
Övrig omsättning 14 375 2 773 3 660 - 18 604 - - 4 003 3 114 4
Rörelseresultat (EBIT) 5 858 1 488 -547 -10 846 17 635 7 223 -23 197 17 619 22 975 5 957
Resultat efter finansnetto 5 241 -1 181 -1 724 30 157 11 759 3 744 -29 995 13 234 20 214 4 870
Årets resultat 5 241 -3 970 -1 840 32 656 8 622 7 287 -19 895 7 262 10 902 2 555
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 93 347 3 092 16 164 5 053 19 316 22 958 30 965 11 000 321
Omsättningstillgångar 20 374 30 906 90 221 139 362 167 273 168 025 163 443 183 499 90 072 32 906
Tillgångar 20 467 31 253 93 313 155 526 172 326 187 341 186 401 214 464 101 073 33 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 126 4 632 52 578 54 418 21 762 12 899 5 284 25 179 17 917 7 015
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 10 268 7 022 2 022
Avsättningar (tkr) 412 412 511 511 503 560 400 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 495 0 0 1 600 3 200 7 083 4 483 4 133 3 388
Kortfristiga skulder 13 929 23 714 40 224 100 597 148 461 170 682 173 633 174 534 72 000 20 802
Skulder och eget kapital 20 467 31 253 93 313 155 526 172 326 187 341 186 401 214 464 101 073 33 227
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 260 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 454 2 853 6 865 6 411 12 374 12 534 12 188 6 079 3 034 2 766
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 197 2 661 3 092 2 707 5 108 4 543 4 119 2 043 958 706
Utdelning till aktieägare 0 0 13 976 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 55 211 84 330 89 725 114 700 347 205 351 239 337 151 298 569 164 229 33 561
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 12 11 27 38 35 8 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 167 16 311 7 172 10 427 12 170 9 243 9 633 36 821 17 902 4 195
Personalkostnader per anställd (tkr) 829 792 869 808 701 479 483 1 039 505 459
Rörelseresultat, EBITDA 5 882 1 503 -535 -10 728 24 666 14 392 -15 809 22 085 23 952 6 092
Nettoomsättningförändring -49,93% -5,24% -24,97% -65,09% -6,45% 4,18% 14,46% 82,83% 380,12% -%
Du Pont-modellen 28,64% 4,76% 0,27% 20,07% 10,32% 3,90% -12,41% 8,42% 22,76% 17,96%
Vinstmarginal 14,35% 1,83% 0,29% 27,21% 5,41% 2,08% -6,86% 6,13% 14,28% 17,78%
Bruttovinstmarginal 27,25% 28,14% 19,91% 26,05% 24,24% 23,02% 17,44% 23,32% 32,86% 65,03%
Rörelsekapital/omsättning 15,78% 8,82% 58,09% 33,80% 5,72% -0,76% -3,02% 3,04% 11,22% 36,07%
Soliditet 29,93% 14,82% 56,35% 34,99% 12,63% 6,89% 2,83% 15,19% 22,73% 25,49%
Kassalikviditet 66,41% 51,02% 160,52% 100,28% 100,91% 66,16% 64,62% 65,22% 86,76% 158,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...