Visa allt om Centria Grinden AB
Visa allt om Centria Grinden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 488 29 172 28 839 27 757 25 707 20 637 20 384 17 323 16 807 16 253
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 807 19 126 18 210 18 008 15 802 12 680 12 382 10 263 9 728 8 935
Resultat efter finansnetto 13 739 11 629 10 784 7 567 6 383 7 738 5 486 5 098 5 624 -706
Årets resultat 10 715 8 956 8 411 6 355 4 704 5 703 4 030 3 788 4 043 -520
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 259 789 261 775 260 834 261 130 263 497 265 409 204 947 135 847 137 015 138 260
Omsättningstillgångar 28 326 25 057 37 662 33 817 35 146 14 191 16 029 22 099 10 120 4 613
Tillgångar 288 115 286 832 298 496 294 947 298 643 279 600 220 976 157 946 147 135 142 873
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 560 20 703 18 868 16 754 10 399 8 658 7 335 4 374 3 361 1 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 619 5 093 4 572 3 975 2 763 2 142 1 670 1 800 1 569 687
Långfristiga skulder 250 000 250 000 250 000 263 484 263 484 263 484 203 484 133 120 133 120 133 120
Kortfristiga skulder 9 936 11 036 25 056 10 734 21 997 5 316 8 487 18 652 9 085 7 950
Skulder och eget kapital 288 115 286 832 298 496 294 947 298 643 279 600 220 976 157 946 147 135 142 873
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 488 29 172 28 839 27 757 25 707 20 637 20 384 17 323 16 807 16 253
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 21 193 21 493 20 577 20 375 18 164 14 555 14 212 11 507 10 973 10 179
Nettoomsättningförändring 1,08% 1,15% 3,90% 7,97% 24,57% 1,24% 17,67% 3,07% 3,41% -%
Du Pont-modellen 6,53% 6,71% 6,18% 6,20% 5,42% 4,57% 5,68% 6,79% 6,76% 6,25%
Vinstmarginal 63,78% 65,93% 63,99% 65,86% 63,00% 61,97% 61,57% 61,95% 59,14% 54,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 66,38% 67,80% 64,67% 64,89% 64,16% 63,11% 59,95% 56,21%
Rörelsekapital/omsättning 62,36% 48,06% 43,71% 83,16% 51,15% 43,01% 37,00% 19,90% 6,16% -20,53%
Soliditet 7,83% 7,22% 6,32% 5,68% 3,48% 3,10% 3,32% 2,77% 2,28% 0,78%
Kassalikviditet 285,08% 227,05% 150,31% 315,05% 159,78% 266,95% 188,87% 118,48% 111,39% 58,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...