Visa allt om Krokstad Camping AB
Visa allt om Krokstad Camping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 192 6 688 5 536 5 710 7 071 7 558 4 605 4 361 3 641 3 412
Övrig omsättning 193 112 240 5 981 296 54 54 52 52
Rörelseresultat (EBIT) 1 12 1 028 628 -306 -1 320 -570 -631 -92 -25
Resultat efter finansnetto 1 11 1 028 627 -307 -1 320 -570 -632 -92 -27
Årets resultat 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 264 257 334 446 44 12 12 14 33
Omsättningstillgångar 1 580 991 572 871 416 923 330 327 190 169
Tillgångar 1 592 1 255 829 1 205 863 967 342 340 204 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 104 104 104 103 103 103 103 103 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 387 1 151 725 1 101 759 863 240 237 102 99
Skulder och eget kapital 1 592 1 255 829 1 205 863 967 342 340 204 201
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 91
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 895 869 818 885 2 636 2 995 1 381 1 218 720 638
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 211 188 227 190 737 801 304 353 230 262
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 385 6 800 5 776 5 715 8 052 7 854 4 659 4 415 3 693 3 464
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 12 12 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 798 1 672 1 384 1 428 589 630 921 872 910 853
Personalkostnader per anställd (tkr) 279 269 264 271 288 319 338 316 241 250
Rörelseresultat, EBITDA 1 141 1 146 738 -196 -1 313 -570 -627 -73 -6
Nettoomsättningförändring 7,54% 20,81% -3,05% -19,25% -6,44% 64,13% 5,60% 19,77% 6,71% -%
Du Pont-modellen 0,13% 0,96% 124,13% 52,12% -35,46% -136,50% -166,67% -185,59% -45,10% -12,44%
Vinstmarginal 0,03% 0,18% 18,59% 11,00% -4,33% -17,46% -12,38% -14,47% -2,53% -0,73%
Bruttovinstmarginal 91,38% 87,77% 86,72% 85,52% 77,82% 75,01% 84,65% 85,05% 89,62% 88,75%
Rörelsekapital/omsättning 16,59% -2,39% -2,76% -4,03% -4,85% 0,79% 1,95% 2,06% 2,42% 2,05%
Soliditet 6,60% 8,29% 12,55% 8,63% 11,94% 10,65% 30,12% 30,29% 50,49% 50,75%
Kassalikviditet 408,27% 86,10% 78,90% 79,11% 54,81% 101,39% 107,08% 137,97% 186,27% 170,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...