Visa allt om Dimmalimm Aktiebolag
Visa allt om Dimmalimm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 28 303 118 0 0 0
Övrig omsättning 5 - - - 1 26 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 -6 -14 -26 -822 -764 -511 -32 -55 -16
Resultat efter finansnetto 5 -6 -3 299 6 042 29 25 632 58 35 -85
Årets resultat 0 0 332 -45 5 908 24 25 632 37 25 -61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 363 357 13 727 8 526 21 408 27 294 4 641 4 641 4 641
Omsättningstillgångar 0 67 73 11 185 41 277 22 393 16 692 23 845 26 097 23 891
Tillgångar 120 430 430 24 912 49 802 43 802 43 986 28 486 30 738 28 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 407 407 75 49 532 43 701 43 677 28 439 28 402 26 037
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 17 17 24 580 0 0 0 0 0 2 000
Kortfristiga skulder 0 6 6 257 270 100 309 47 2 336 495
Skulder och eget kapital 120 430 430 24 912 49 802 43 802 43 986 28 486 30 738 28 532
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 377 460 281 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 101 132 102 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 287 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 0 0 0 29 329 118 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 - - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 -6 -14 -26 -716 -658 -461 -32 -55 -16
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -90,76% 156,78% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 12,77% 0,13% 58,30% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% 22 710,71% 19,14% 21 732,20% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 146 453,57% 7 357,43% 13 883,90% -% -% -%
Soliditet 100,00% 94,65% 94,65% 0,30% 99,46% 99,77% 99,30% 99,84% 92,40% 91,26%
Kassalikviditet -% 1 116,67% 1 216,67% 4 352,14% 15 287,78% 22 393,00% 5 401,94% 50 734,04% 1 117,17% 4 826,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...