Visa allt om Utbildningsringen AB
Visa allt om Utbildningsringen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 442 730 424 686 793 1 272 2 895 2 205 1 820 1 337
Övrig omsättning - - 1 - - - - - - 32
Rörelseresultat (EBIT) 221 488 33 142 -15 349 1 422 1 143 664 557
Resultat efter finansnetto 231 673 196 237 -34 383 1 228 202 741 636
Årets resultat 381 615 292 118 1 307 727 -356 478 471
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 31 63 95 390 338 157 17
Omsättningstillgångar 4 018 4 066 3 805 3 696 3 619 3 936 3 641 3 321 3 494 3 218
Tillgångar 4 018 4 066 3 805 3 726 3 681 4 032 4 031 3 659 3 650 3 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 296 3 075 2 710 2 567 2 589 2 728 2 541 1 934 2 379 1 962
Obeskattade reserver 516 782 858 1 014 934 1 005 1 044 899 577 531
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 475 450 426
Kortfristiga skulder 206 209 237 145 158 299 446 351 244 316
Skulder och eget kapital 4 018 4 066 3 805 3 726 3 681 4 032 4 031 3 659 3 650 3 235
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 239 255 220 206 232
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 161 209 311 53 122 119 41 65
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 6 1 51 42 118 158 174 167 152 162
Utdelning till aktieägare 205 160 250 150 140 140 120 120 90 60
Omsättning 442 730 425 686 793 1 272 2 895 2 205 1 820 1 369
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 442 730 424 686 397 636 1 448 1 103 910 669
Personalkostnader per anställd (tkr) 25 8 229 268 221 233 288 264 224 258
Rörelseresultat, EBITDA 221 488 33 174 17 383 1 491 1 182 688 564
Nettoomsättningförändring -39,45% 72,17% -38,19% -13,49% -37,66% -56,06% 31,29% 21,15% 36,13% -%
Du Pont-modellen 7,34% 16,63% 5,18% 6,36% 1,03% 23,41% 36,96% 31,87% 23,40% 20,03%
Vinstmarginal 66,74% 92,60% 46,46% 34,55% 4,79% 74,21% 51,47% 52,88% 46,92% 48,47%
Bruttovinstmarginal 94,57% 92,33% 93,87% 93,73% 94,83% 95,99% 87,22% 95,69% 81,76% 98,20%
Rörelsekapital/omsättning 862,44% 528,36% 841,51% 517,64% 436,44% 285,93% 110,36% 134,69% 178,57% 217,05%
Soliditet 92,05% 90,63% 88,81% 88,95% 89,03% 86,03% 82,12% 70,55% 76,56% 72,47%
Kassalikviditet 1 931,07% 1 945,45% 1 590,72% 2 540,00% 2 258,86% 1 316,39% 811,88% 931,91% 1 427,87% 1 000,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...