Visa allt om Tre Kråkor AB
Visa allt om Tre Kråkor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 798 2 429 2 743 2 503 2 937 4 840 1 664 2 286 2 570 306
Övrig omsättning - - - - - - - 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 61 109 9 49 -45 403 -238 -164 -202 -119
Resultat efter finansnetto 74 110 97 68 -35 422 -214 -157 -203 1 816
Årets resultat 64 110 97 68 -35 422 -214 -157 -203 1 816
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 716 833 840 899 1 032 1 033 1 146 1 426 1 513 2 023
Omsättningstillgångar 1 593 1 278 756 944 756 930 1 160 870 1 279 1 276
Tillgångar 2 310 2 110 1 596 1 843 1 788 1 962 2 306 2 296 2 792 3 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 106 1 172 1 063 1 116 1 191 1 354 1 053 1 358 1 607 1 898
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 953 938 534 726 597 608 1 253 938 1 185 1 400
Skulder och eget kapital 2 310 2 110 1 596 1 843 1 788 1 962 2 306 2 296 2 792 3 299
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 172 0 0 0 0 0 199 205 192 48
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 216 216 222 208 175 0 11 15 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 50 68 68 67 63 55 63 64 60 13
Utdelning till aktieägare 100 130 0 150 143 128 120 92 92 89
Omsättning 1 798 2 429 2 743 2 503 2 937 4 840 1 664 2 291 2 570 306
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 798 - 2 743 2 503 2 937 4 840 1 664 2 286 2 570 306
Personalkostnader per anställd (tkr) 249 - 291 307 281 257 273 301 303 78
Rörelseresultat, EBITDA 70 116 16 53 -40 415 -227 -153 -194 -113
Nettoomsättningförändring -25,98% -11,45% 9,59% -14,78% -39,32% 190,87% -27,21% -11,05% 739,87% -%
Du Pont-modellen 3,25% 5,21% 6,02% 3,69% -2,01% 21,51% -9,28% -6,84% -6,91% 55,08%
Vinstmarginal 4,17% 4,53% 3,50% 2,72% -1,23% 8,72% -12,86% -6,87% -7,51% 593,79%
Bruttovinstmarginal 21,91% 20,21% 13,85% 18,06% 11,41% 16,26% 8,71% 11,37% 10,97% 6,54%
Rörelsekapital/omsättning 35,60% 14,00% 8,09% 8,71% 5,41% 6,65% -5,59% -2,97% 3,66% -40,52%
Soliditet 47,88% 55,55% 66,60% 60,55% 66,61% 69,01% 45,66% 59,15% 57,56% 57,53%
Kassalikviditet 166,74% 134,75% 141,57% 130,03% 126,63% 152,96% 92,58% 92,75% 107,93% 91,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...