Visa allt om Realtime DSP AB
Visa allt om Realtime DSP AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 779 6 849 7 957 8 493 10 187 10 919 11 313 12 302 10 639 9 216
Övrig omsättning - - - - - - - - - 46
Rörelseresultat (EBIT) 1 917 2 729 1 103 1 981 2 569 2 593 730 3 486 2 054 2 287
Resultat efter finansnetto 1 960 2 814 1 251 2 149 2 724 2 824 751 3 635 2 131 2 337
Årets resultat 1 296 2 169 1 024 1 499 1 783 1 787 491 1 925 1 106 1 247
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 174 1 174 1 174 1 174 1 151 1 132 2 128 147 139 153
Omsättningstillgångar 12 799 13 436 12 768 12 875 13 254 12 109 10 846 12 253 10 104 7 803
Tillgångar 13 972 14 609 13 942 14 048 14 405 13 241 12 973 12 400 10 243 7 956
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 962 7 466 6 497 6 673 6 374 5 791 5 205 5 914 5 079 3 973
Obeskattade reserver 4 363 4 069 4 050 4 135 4 038 3 752 3 387 3 337 2 408 1 851
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 647 3 074 3 395 3 240 3 993 3 698 4 382 3 148 2 756 2 132
Skulder och eget kapital 13 972 14 609 13 942 14 048 14 405 13 241 12 973 12 400 10 243 7 956
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 2 264 1 840 3 280 2 000 2 240 1 920
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 1 384 1 036 1 240 - - -
Löner till övriga anställda 1 841 2 619 4 663 4 281 2 836 3 754 4 055 3 912 3 498 2 504
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 793 1 168 1 864 1 784 2 095 2 269 2 777 2 366 2 323 1 773
Utdelning till aktieägare 4 000 1 800 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 090 0
Omsättning 4 779 6 849 7 957 8 493 10 187 10 919 11 313 12 302 10 639 9 262
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 8 9 11 11 12 12 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 956 1 142 995 944 926 993 943 1 025 967 1 024
Personalkostnader per anställd (tkr) 528 641 820 681 659 721 848 695 739 695
Rörelseresultat, EBITDA 1 917 2 729 1 103 1 986 2 574 2 610 749 3 506 2 068 2 301
Nettoomsättningförändring -30,22% -13,92% -6,31% -16,63% -6,70% -3,48% -8,04% 15,63% 15,44% -%
Du Pont-modellen 14,03% 19,26% 8,98% 15,30% 18,92% 21,35% 5,79% 29,31% 21,08% 29,39%
Vinstmarginal 41,01% 41,09% 15,73% 25,30% 26,75% 25,89% 6,64% 29,55% 20,29% 25,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 212,43% 151,29% 117,80% 113,45% 90,91% 77,03% 57,14% 74,01% 69,07% 61,53%
Soliditet 74,19% 72,83% 69,26% 69,19% 64,91% 64,62% 59,36% 67,07% 66,51% 66,69%
Kassalikviditet 483,53% 437,09% 376,08% 397,38% 331,93% 327,45% 247,51% 389,23% 366,62% 365,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...