Visa allt om Egyptiska Magasinet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 928 518 239 1 304 103 834 120 462 253 763
Övrig omsättning 8 - 10 - - 22 - 35 - -
Rörelseresultat (EBIT) 472 217 -47 764 -186 292 -20 111 -82 306
Resultat efter finansnetto 472 225 -38 765 -186 292 -21 111 -81 306
Årets resultat 259 129 -38 445 -105 161 -1 60 -81 253
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 101 140 180 46 46 50 60 69 17 26
Omsättningstillgångar 749 509 515 1 122 614 490 196 208 527 625
Tillgångar 850 649 694 1 167 660 541 256 277 544 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 359 230 321 659 215 330 169 170 111 357
Obeskattade reserver 359 231 179 179 0 81 8 28 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 133 188 195 330 445 130 79 79 434 295
Skulder och eget kapital 850 649 694 1 167 660 541 256 277 544 651
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 - - 0 124
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 62
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 - 0 0 34
Utdelning till aktieägare 120 0 0 300 0 150 0 0 0 0
Omsättning 936 518 249 1 304 103 856 120 497 253 763
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 417 60 231 127 382
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 71 9 10 34 128
Rörelseresultat, EBITDA 511 256 -8 764 -181 297 -10 116 -72 316
Nettoomsättningförändring 79,15% 116,74% -81,67% 1 166,02% -87,65% 595,00% -74,03% 82,61% -66,84% -%
Du Pont-modellen 55,53% 34,67% -5,48% 65,47% -28,18% 53,97% -7,81% 40,07% -14,89% 47,00%
Vinstmarginal 50,86% 43,44% -15,90% 58,59% -180,58% 35,01% -16,67% 24,03% -32,02% 40,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 97,88% 68,62% 97,39% 82,52% 93,17% 83,33% 68,18% 67,59% 92,92%
Rörelsekapital/omsättning 66,38% 61,97% 133,89% 60,74% 164,08% 43,17% 97,50% 27,92% 36,76% 43,25%
Soliditet 75,18% 63,20% 65,26% 67,77% 32,58% 72,03% 68,27% 68,65% 20,40% 54,84%
Kassalikviditet 563,16% 270,74% 264,10% 340,00% 137,98% 376,92% 248,10% 263,29% 111,52% 197,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...