Visa allt om Tandläkare Magnus Folckner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 709 4 711 4 237 3 987 3 396 3 288 3 565 2 615 2 712 2 495
Övrig omsättning 73 - - - 246 284 189 150 151 155
Rörelseresultat (EBIT) 443 304 278 186 295 78 365 -140 188 100
Resultat efter finansnetto 442 301 277 177 253 57 321 -163 177 88
Årets resultat 334 159 141 124 124 18 205 -116 91 134
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 336 499 512 170 425 644 646 805 297 325
Omsättningstillgångar 1 060 935 1 062 1 048 934 494 655 514 633 652
Tillgångar 1 396 1 434 1 574 1 218 1 359 1 138 1 301 1 320 930 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 609 425 526 386 417 292 374 319 485 444
Obeskattade reserver 319 315 230 154 154 84 63 0 47 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 96 240 379 422 575 728 102 175
Kortfristiga skulder 469 694 723 439 409 340 288 272 295 358
Skulder och eget kapital 1 396 1 434 1 574 1 218 1 359 1 138 1 301 1 320 930 977
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 499 501 460 363 490 484 475 445 409
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 525 904 708 729 659 573 532 318 402 310
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 760 710 612 608 471 502 439 408 373 282
Utdelning till aktieägare 150 150 0 0 0 0 100 150 50 50
Omsättning 4 782 4 711 4 237 3 987 3 642 3 572 3 754 2 765 2 863 2 650
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 942 1 178 1 059 997 849 822 891 872 904 832
Personalkostnader per anställd (tkr) 467 541 463 459 386 410 376 409 414 368
Rörelseresultat, EBITDA 605 521 472 441 584 355 614 182 357 241
Nettoomsättningförändring -0,04% 11,19% 6,27% 17,40% 3,28% -7,77% 36,33% -3,58% 8,70% -%
Du Pont-modellen 31,73% 21,20% 18,36% 16,67% 21,71% 6,94% 28,13% -10,53% 20,32% 10,34%
Vinstmarginal 9,41% 6,45% 6,82% 5,09% 8,69% 2,40% 10,27% -5,32% 6,97% 4,05%
Bruttovinstmarginal 79,49% 75,95% 74,86% 77,58% 75,68% 74,85% 72,03% 73,27% 79,68% 73,91%
Rörelsekapital/omsättning 12,55% 5,12% 8,00% 15,27% 15,46% 4,68% 10,29% 9,25% 12,46% 11,78%
Soliditet 61,45% 46,77% 44,19% 41,01% 39,04% 31,10% 32,23% 24,17% 55,79% 45,45%
Kassalikviditet 221,11% 130,26% 139,42% 226,88% 209,05% 141,18% 221,88% 183,82% 208,47% 175,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...