Visa allt om Tandläkare Magnus Folckner AB
Visa allt om Tandläkare Magnus Folckner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 134 4 709 4 711 4 237 3 987 3 396 3 288 3 565 2 615 2 712
Övrig omsättning 16 73 - - - 246 284 189 150 151
Rörelseresultat (EBIT) 574 443 304 278 186 295 78 365 -140 188
Resultat efter finansnetto 572 442 301 277 177 253 57 321 -163 177
Årets resultat 312 334 159 141 124 124 18 205 -116 91
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 289 336 499 512 170 425 644 646 805 297
Omsättningstillgångar 1 265 1 060 935 1 062 1 048 934 494 655 514 633
Tillgångar 1 554 1 396 1 434 1 574 1 218 1 359 1 138 1 301 1 320 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 671 609 425 526 386 417 292 374 319 485
Obeskattade reserver 474 319 315 230 154 154 84 63 0 47
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 96 240 379 422 575 728 102
Kortfristiga skulder 409 469 694 723 439 409 340 288 272 295
Skulder och eget kapital 1 554 1 396 1 434 1 574 1 218 1 359 1 138 1 301 1 320 930
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 499 501 460 363 490 484 475 445
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 585 1 525 904 708 729 659 573 532 318 402
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 763 760 710 612 608 471 502 439 408 373
Utdelning till aktieägare 200 150 150 0 0 0 0 100 150 50
Omsättning 5 150 4 782 4 711 4 237 3 987 3 642 3 572 3 754 2 765 2 863
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 027 942 1 178 1 059 997 849 822 891 872 904
Personalkostnader per anställd (tkr) 470 467 541 463 459 386 410 376 409 414
Rörelseresultat, EBITDA 722 605 521 472 441 584 355 614 182 357
Nettoomsättningförändring 9,03% -0,04% 11,19% 6,27% 17,40% 3,28% -7,77% 36,33% -3,58% -%
Du Pont-modellen 36,94% 31,73% 21,20% 18,36% 16,67% 21,71% 6,94% 28,13% -10,53% 20,32%
Vinstmarginal 11,18% 9,41% 6,45% 6,82% 5,09% 8,69% 2,40% 10,27% -5,32% 6,97%
Bruttovinstmarginal 79,06% 79,49% 75,95% 74,86% 77,58% 75,68% 74,85% 72,03% 73,27% 79,68%
Rörelsekapital/omsättning 16,67% 12,55% 5,12% 8,00% 15,27% 15,46% 4,68% 10,29% 9,25% 12,46%
Soliditet 66,97% 61,45% 46,77% 44,19% 41,01% 39,04% 31,10% 32,23% 24,17% 55,79%
Kassalikviditet 306,85% 221,11% 130,26% 139,42% 226,88% 209,05% 141,18% 221,88% 183,82% 208,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...