Visa allt om Dubbning och Däck i Grangärde AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 057 6 902 5 407 5 298 5 522 3 497 2 137 2 637 2 942 1 900
Övrig omsättning - - 3 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 465 3 078 1 728 1 889 2 054 1 016 342 562 722 172
Resultat efter finansnetto 3 464 2 938 1 752 1 960 2 080 1 020 338 588 729 172
Årets resultat 2 241 1 738 1 026 1 158 1 146 562 276 318 420 124
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 664 3 934 1 050 1 257 1 058 385 110 76 58 111
Omsättningstillgångar 5 738 6 619 6 830 5 742 4 335 2 930 2 449 2 321 2 249 1 303
Tillgångar 13 402 10 553 7 880 6 999 5 393 3 314 2 559 2 397 2 306 1 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 356 7 115 5 377 4 351 3 193 2 046 1 614 1 338 1 020 600
Obeskattade reserver 3 279 2 696 2 038 1 596 1 212 692 435 475 328 182
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
Kortfristiga skulder 766 742 465 1 053 988 575 510 584 958 515
Skulder och eget kapital 13 402 10 553 7 880 6 999 5 393 3 314 2 559 2 397 2 306 1 414
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 464 430 400 480 600 480 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 527 604 493 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 189 207 203 192 185 206 348 387 224 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0
Omsättning 7 057 6 902 5 410 5 298 5 522 3 497 2 137 2 637 2 942 1 900
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 057 6 902 2 704 5 298 5 522 3 497 1 069 1 319 2 942 1 900
Personalkostnader per anställd (tkr) 747 831 367 686 642 630 421 500 720 649
Rörelseresultat, EBITDA 3 492 3 306 2 012 2 154 2 250 1 162 424 621 775 225
Nettoomsättningförändring 2,25% 27,65% 2,06% -4,06% 57,91% 63,64% -18,96% -10,37% 54,84% -%
Du Pont-modellen 25,86% 29,25% 22,41% 27,99% 38,59% 30,78% 13,36% 24,53% 31,66% 12,16%
Vinstmarginal 49,11% 44,73% 32,66% 36,98% 37,69% 29,17% 16,00% 22,30% 24,81% 9,05%
Bruttovinstmarginal 69,35% 69,47% 63,44% 62,80% 63,82% 64,63% 74,31% 75,16% 60,84% 60,95%
Rörelsekapital/omsättning 70,45% 85,15% 117,72% 88,51% 60,61% 67,34% 90,73% 65,87% 43,88% 41,47%
Soliditet 88,89% 87,35% 88,41% 78,97% 75,77% 77,13% 75,60% 70,09% 54,47% 51,70%
Kassalikviditet 581,20% 783,69% 1 307,10% 500,85% 373,38% 484,87% 459,80% 380,82% 225,47% 235,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...