Visa allt om Sockgrossisten Sukkatukku AB
Visa allt om Sockgrossisten Sukkatukku AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 710 3 876 1 994 1 945 1 931 1 604 2 579 3 984 4 126 3 953
Övrig omsättning 138 - - - - - - 24 19 -
Rörelseresultat (EBIT) 421 120 33 10 -40 -75 56 128 -52 92
Resultat efter finansnetto 301 89 0 -21 -81 -124 27 90 -94 53
Årets resultat 209 89 0 -21 -81 -124 18 65 -10 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 20 0 5 19 32 49 65 13 28
Omsättningstillgångar 2 187 2 177 1 182 1 446 1 248 865 1 108 998 1 172 1 159
Tillgångar 2 201 2 197 1 182 1 451 1 266 897 1 157 1 064 1 185 1 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 479 270 181 181 201 282 406 388 323 333
Obeskattade reserver 55 0 0 0 0 0 0 0 0 84
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 739 923 700 968 841 375 205 37 221 223
Kortfristiga skulder 928 1 003 300 302 224 240 546 639 641 548
Skulder och eget kapital 2 201 2 197 1 182 1 451 1 266 897 1 157 1 064 1 185 1 188
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 226 161 274 439 435 348
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 891 497 196 243 0 0 0 0 0 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 353 192 86 120 114 95 127 183 170 134
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 848 3 876 1 994 1 945 1 931 1 604 2 579 4 008 4 145 3 953
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 903 1 938 1 994 1 945 1 931 1 604 1 290 1 992 2 063 1 977
Personalkostnader per anställd (tkr) 416 346 288 367 340 260 203 314 305 245
Rörelseresultat, EBITDA 426 125 38 24 -26 -59 73 145 -37 107
Nettoomsättningförändring 47,32% 94,38% 2,52% 0,73% 20,39% -37,81% -35,27% -3,44% 4,38% -%
Du Pont-modellen 19,13% 5,46% 2,88% 0,69% -3,08% -8,25% 4,93% 12,31% -4,30% 8,75%
Vinstmarginal 7,37% 3,10% 1,71% 0,51% -2,02% -4,61% 2,21% 3,29% -1,24% 2,63%
Bruttovinstmarginal 48,35% 48,04% 45,44% 52,24% 54,95% 49,06% 45,72% 40,66% 37,59% 34,86%
Rörelsekapital/omsättning 22,05% 30,29% 44,23% 58,82% 53,03% 38,97% 21,79% 9,01% 12,87% 15,46%
Soliditet 23,71% 12,29% 15,31% 12,47% 15,88% 31,44% 35,09% 36,47% 27,26% 33,12%
Kassalikviditet 53,34% 100,90% 162,33% 93,38% 110,71% 108,33% 90,66% 123,63% 85,02% 89,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...