Visa allt om Åkarnas Garage AB
Visa allt om Åkarnas Garage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 508 567 520 569 563 538 634 547 597 597
Övrig omsättning 44 14 15 16 18 20 - 4 - 4
Rörelseresultat (EBIT) -16 261 197 255 236 204 287 228 236 287
Resultat efter finansnetto -53 193 99 117 80 64 178 27 15 98
Årets resultat -28 151 77 105 67 47 113 19 9 52
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 515 3 396 3 527 3 657 3 788 3 918 4 049 4 180 4 310 4 441
Omsättningstillgångar 472 131 114 135 190 170 178 173 195 221
Tillgångar 3 988 3 527 3 640 3 793 3 977 4 088 4 227 4 353 4 506 4 662
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 178 1 206 1 056 979 874 807 760 707 688 679
Obeskattade reserver 0 25 25 25 50 61 61 36 36 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 251 1 983 2 210 2 437 2 664 2 841 3 068 3 245 3 422 3 599
Kortfristiga skulder 559 312 349 352 389 379 338 365 359 348
Skulder och eget kapital 3 988 3 527 3 640 3 793 3 977 4 088 4 227 4 353 4 506 4 662
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 160 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 50 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
Omsättning 552 581 535 585 581 558 634 551 597 601
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 508 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 210 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 95 392 328 386 367 335 418 359 367 418
Nettoomsättningförändring -10,41% 9,04% -8,61% 1,07% 4,65% -15,14% 15,90% -8,38% 0,00% -%
Du Pont-modellen -0,40% 7,40% 5,41% 6,72% 5,93% 4,99% 6,79% 5,24% 5,24% 6,16%
Vinstmarginal -3,15% 46,03% 37,88% 44,82% 41,92% 37,92% 45,27% 41,68% 39,53% 48,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -17,13% -31,92% -45,19% -38,14% -35,35% -38,85% -25,24% -35,10% -27,47% -21,27%
Soliditet 29,54% 34,75% 29,55% 26,30% 22,90% 20,84% 19,04% 16,84% 15,84% 15,12%
Kassalikviditet 84,44% 41,99% 32,66% 38,35% 48,84% 44,85% 52,66% 47,40% 54,32% 63,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...