Visa allt om Nilssons Åkeri i Hallandsås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 8 512 8 735 8 219 8 554 7 707 7 142 6 567 5 668 5 304 4 671
Övrig omsättning 65 - - 10 8 - 145 3 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 309 327 83 20 457 281 312 651 745 370
Resultat efter finansnetto 237 280 30 -36 360 202 222 606 679 282
Årets resultat 171 265 27 41 96 126 171 113 337 144
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 433 2 874 3 804 3 978 4 938 4 265 3 952 4 457 2 698 2 929
Omsättningstillgångar 2 676 4 455 3 084 2 787 2 139 2 249 2 504 2 304 2 384 1 738
Tillgångar 8 109 7 329 6 888 6 765 7 076 6 514 6 455 6 761 5 082 4 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 332 2 161 1 896 1 869 1 427 1 331 1 205 1 124 1 011 674
Obeskattade reserver 2 261 2 257 2 328 2 347 2 448 2 227 2 201 2 221 1 772 1 565
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 789 1 494 1 452 1 364 1 906 1 841 1 855 1 778 1 327 1 592
Kortfristiga skulder 1 726 1 417 1 212 1 185 1 295 1 116 1 194 1 638 972 835
Skulder och eget kapital 8 109 7 329 6 888 6 765 7 076 6 514 6 455 6 761 5 082 4 666
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 555 602 721 633 541 557
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 70 70 - -
Löner till övriga anställda 1 559 1 558 1 427 1 514 553 484 454 120 194 217
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 510 479 455 468 331 300 296 215 229 241
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0
Omsättning 8 577 8 735 8 219 8 564 7 715 7 142 6 712 5 671 5 316 4 671
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 128 2 184 2 055 2 139 1 927 1 786 1 642 1 889 1 768 1 557
Personalkostnader per anställd (tkr) 586 573 542 577 419 399 397 361 366 391
Rörelseresultat, EBITDA 1 190 1 257 1 022 1 017 1 373 967 1 245 1 347 1 165 799
Nettoomsättningförändring -2,55% 6,28% -3,92% 10,99% 7,91% 8,76% 15,86% 6,86% 13,55% -%
Du Pont-modellen 3,86% 4,86% 1,48% 0,58% 6,51% 4,33% 5,17% 10,34% 15,15% 8,12%
Vinstmarginal 3,68% 4,08% 1,24% 0,46% 5,98% 3,95% 5,09% 12,33% 14,52% 8,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,16% 34,78% 22,78% 18,73% 10,95% 15,86% 19,95% 11,75% 26,62% 19,33%
Soliditet 50,51% 53,51% 52,44% 53,20% 45,66% 45,63% 43,22% 40,28% 45,00% 38,59%
Kassalikviditet 155,04% 314,40% 254,46% 235,19% 165,17% 201,52% 209,72% 140,66% 245,27% 208,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...