Visa allt om Ca'nalt AB
Visa allt om Ca'nalt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 358 336 566 620 678 687 1 237 924 882 794
Övrig omsättning - - - - 411 33 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 94 94 195 231 623 40 671 163 228 177
Resultat efter finansnetto 94 95 195 249 628 45 673 165 234 180
Årets resultat 153 79 146 151 539 -82 370 90 125 130
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 557 557 536 340 487 464 12 18 28 10
Omsättningstillgångar 362 305 466 939 699 713 1 079 576 622 545
Tillgångar 919 862 1 002 1 279 1 186 1 176 1 091 594 650 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 360 407 488 497 636 97 478 199 229 223
Obeskattade reserver 275 378 386 380 321 271 271 102 59 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 434 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 283 77 129 403 230 375 342 294 362 332
Skulder och eget kapital 919 862 1 002 1 279 1 186 1 176 1 091 594 650 555
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 177 158 182
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 434 0 55 51 51
Utdelning till aktieägare 163 200 160 155 290 0 300 90 120 120
Omsättning 358 336 566 620 1 089 720 1 237 924 882 794
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 924 882 794
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 247 225 230
Rörelseresultat, EBITDA 94 98 199 235 633 50 677 173 240 181
Nettoomsättningförändring 6,55% -40,64% -8,71% -8,55% -1,31% -44,46% 33,87% 4,76% 11,08% -%
Du Pont-modellen 10,23% 11,02% 19,56% 19,47% 52,95% 3,91% 61,69% 27,78% 36,15% 32,43%
Vinstmarginal 26,26% 28,27% 34,63% 40,16% 92,63% 6,70% 54,41% 17,86% 26,64% 22,67%
Bruttovinstmarginal 55,87% 56,55% 59,01% 60,65% 44,10% 76,42% 64,83% 56,93% 61,79% 57,68%
Rörelsekapital/omsättning 22,07% 67,86% 59,54% 86,45% 69,17% 49,20% 59,58% 30,52% 29,48% 26,83%
Soliditet 62,51% 81,42% 78,75% 62,03% 73,57% 25,23% 62,12% 46,16% 41,77% 40,18%
Kassalikviditet 127,92% 396,10% 361,24% 233,00% 303,91% 190,13% 315,50% 195,92% 171,82% 164,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...