Visa allt om Ca'nalt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 336 566 620 678 687 1 237 924 882 794 785
Övrig omsättning - - - 411 33 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 94 195 231 623 40 671 163 228 177 -8
Resultat efter finansnetto 95 195 249 628 45 673 165 234 180 -7
Årets resultat 79 146 151 539 -82 370 90 125 130 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 557 536 340 487 464 12 18 28 10 14
Omsättningstillgångar 305 466 939 699 713 1 079 576 622 545 423
Tillgångar 862 1 002 1 279 1 186 1 176 1 091 594 650 555 437
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 407 488 497 636 97 478 199 229 223 94
Obeskattade reserver 378 386 380 321 271 271 102 59 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 434 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 129 403 230 375 342 294 362 332 344
Skulder och eget kapital 862 1 002 1 279 1 186 1 176 1 091 594 650 555 437
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 177 158 182 90
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 434 0 55 51 51 115
Utdelning till aktieägare 200 160 155 290 0 300 90 120 120 0
Omsättning 336 566 620 1 089 720 1 237 924 882 794 785
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 924 882 794 393
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 247 225 230 216
Rörelseresultat, EBITDA 98 199 235 633 50 677 173 240 181 -2
Nettoomsättningförändring -40,64% -8,71% -8,55% -1,31% -44,46% 33,87% 4,76% 11,08% 1,15% -%
Du Pont-modellen 11,02% 19,56% 19,47% 52,95% 3,91% 61,69% 27,78% 36,15% 32,43% -1,83%
Vinstmarginal 28,27% 34,63% 40,16% 92,63% 6,70% 54,41% 17,86% 26,64% 22,67% -1,02%
Bruttovinstmarginal 56,55% 59,01% 60,65% 44,10% 76,42% 64,83% 56,93% 61,79% 57,68% 64,59%
Rörelsekapital/omsättning 67,86% 59,54% 86,45% 69,17% 49,20% 59,58% 30,52% 29,48% 26,83% 10,06%
Soliditet 81,42% 78,75% 62,03% 73,57% 25,23% 62,12% 46,16% 41,77% 40,18% 21,51%
Kassalikviditet 396,10% 361,24% 233,00% 303,91% 190,13% 315,50% 195,92% 171,82% 164,16% 122,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...