Visa allt om ALLT OM JOBBET MEDIA SVERIGE AB
Visa allt om ALLT OM JOBBET MEDIA SVERIGE AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 24 672 33 788 33 291 32 057 29 862 31 263 30 191 28 002 25 113 28 696
Övrig omsättning 24 50 53 23 38 32 44 48 78 87
Rörelseresultat (EBIT) 686 1 027 -2 038 -5 379 1 724 263 -1 823 496 -1 150 3 584
Resultat efter finansnetto 694 1 031 -2 003 -5 341 1 738 268 -1 702 599 -1 069 3 634
Årets resultat 579 1 016 26 -1 039 146 148 -1 551 322 -3 1 961
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 815 101 120 199 240 258 64 100 75
Omsättningstillgångar 3 326 3 688 4 372 6 543 3 911 2 698 3 254 5 425 5 020 6 086
Tillgångar 3 326 4 503 4 473 6 663 4 110 2 938 3 512 5 489 5 120 6 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 057 1 478 462 436 1 475 1 329 1 181 2 732 2 410 2 413
Obeskattade reserver 0 0 -15 514 419 67 0 151 0 1 073
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 293 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 269 3 025 4 026 4 420 2 216 1 542 2 331 2 606 2 710 2 675
Skulder och eget kapital 3 326 4 503 4 473 6 663 4 110 2 938 3 512 5 489 5 120 6 161
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 760 978 938 920 898 887 821 837 665 680
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 113 6 918 6 529 6 145 6 006 5 834 5 241 5 118 4 881 4 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 755 4 819 5 575 9 127 2 425 5 534 6 613 2 981 2 632 2 690
Utdelning till aktieägare 1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 696 33 838 33 344 32 080 29 900 31 295 30 235 28 050 25 191 28 783
Nyckeltal
Antal anställda 12 16 15 18 15 14 13 19 18 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 056 2 112 2 219 1 781 1 991 2 233 2 322 1 474 1 395 2 391
Personalkostnader per anställd (tkr) 752 821 897 941 667 914 1 010 497 491 651
Rörelseresultat, EBITDA 879 1 271 -1 935 -5 267 1 851 393 -1 728 544 -1 095 3 629
Nettoomsättningförändring -26,98% 1,49% 3,85% 7,35% -4,48% 3,55% 7,82% 11,50% -12,49% -%
Du Pont-modellen 20,87% 22,92% -44,76% -80,16% 42,29% 9,12% -48,46% 10,91% -20,88% 58,98%
Vinstmarginal 2,81% 3,05% -6,01% -16,66% 5,82% 0,86% -5,64% 2,14% -4,26% 12,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,34% 1,96% 1,04% 6,62% 5,68% 3,70% 3,06% 10,07% 9,20% 11,89%
Soliditet 61,85% 32,82% 10,08% 12,23% 43,40% 46,92% 33,63% 51,75% 47,07% 51,71%
Kassalikviditet 262,10% 121,92% 108,59% 148,03% 176,49% 174,97% 139,60% 208,17% 185,24% 227,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...