Visa allt om Beam Show Service AB
Visa allt om Beam Show Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 687 578 625 779 747 685 792 947 1 031 862
Övrig omsättning - - 10 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 197 103 122 244 206 -118 -98 7 73 38
Resultat efter finansnetto 198 127 117 246 237 -95 -70 28 106 89
Årets resultat 225 99 65 134 215 -95 -70 19 76 71
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 14 36 62 91 60
Omsättningstillgångar 417 425 389 551 356 218 173 348 498 487
Tillgångar 417 425 389 551 356 232 209 410 589 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 360 235 211 272 193 -23 72 142 223 197
Obeskattade reserver 0 90 90 60 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 57 100 87 219 163 254 137 268 367 350
Skulder och eget kapital 417 425 389 551 356 232 209 410 589 547
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 130 0 301 318 287 286 284
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 135 130 127 0 149 74 59 67 38 26
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 13 27 47 61 151 149 148 141 110
Utdelning till aktieägare 125 100 75 125 25 0 0 30 100 0
Omsättning 687 578 635 779 747 685 792 947 1 031 862
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 687 578 625 779 747 685 792 947 1 031 862
Personalkostnader per anställd (tkr) 173 158 179 198 233 550 564 535 498 455
Rörelseresultat, EBITDA 197 103 122 244 220 -96 -72 37 111 65
Nettoomsättningförändring 18,86% -7,52% -19,77% 4,28% 9,05% -13,51% -16,37% -8,15% 19,61% -%
Du Pont-modellen 48,20% 30,35% 33,16% 45,37% 68,26% -38,36% -32,06% 7,32% 18,34% 16,64%
Vinstmarginal 29,26% 22,32% 20,64% 32,09% 32,53% -12,99% -8,46% 3,17% 10,48% 10,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,40% 56,23% 48,32% 42,62% 25,84% -5,26% 4,55% 8,45% 12,71% 15,89%
Soliditet 86,33% 71,81% 72,29% 57,39% 54,21% -9,91% 34,45% 34,63% 37,86% 36,01%
Kassalikviditet 731,58% 425,00% 447,13% 251,60% 218,40% 85,83% 126,28% 129,85% 135,69% 139,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...