Visa allt om Nyman & Partner Competence AB
Visa allt om Nyman & Partner Competence AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 154 207 121 563 527 21 197 460 1 354 1 129
Övrig omsättning - 1 - - - - - - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) -102 39 -212 -124 -41 -144 -83 252 903 813
Resultat efter finansnetto -66 28 -270 -108 -80 -139 -74 107 919 815
Årets resultat -66 28 -257 37 -29 72 1 13 485 440
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 19 24 22 10 4 5 9 14 15
Omsättningstillgångar 80 392 366 704 837 1 005 1 296 1 638 1 973 1 113
Tillgångar 94 411 391 726 847 1 010 1 301 1 648 1 987 1 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 244 215 632 596 757 807 927 1 006 610
Obeskattade reserver 0 0 0 13 158 209 450 526 522 286
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 118 107 10 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 49 69 71 93 45 45 195 459 233
Skulder och eget kapital 94 411 391 726 847 1 010 1 301 1 648 1 987 1 128
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 92 45 137 378 323 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 29 19 47 123 105 0 12 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 132 0 160 0 0 122 120 92 89
Omsättning 154 208 121 563 527 21 197 460 1 360 1 129
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 154 207 121 563 527 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 122 64 184 502 428 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -97 44 -207 -119 -38 -142 -79 257 911 821
Nettoomsättningförändring -25,60% 71,07% -78,51% 6,83% 2 409,52% -89,34% -57,17% -66,03% 19,93% -%
Du Pont-modellen -62,77% 11,44% -54,22% -10,74% -4,72% -4,16% -5,15% 19,24% 46,35% 72,34%
Vinstmarginal -38,31% 22,71% -175,21% -13,85% -7,59% -200,00% -34,01% 68,91% 68,02% 72,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,03% 165,70% 245,45% 112,43% 141,18% 4 571,43% 635,03% 313,70% 111,82% 77,95%
Soliditet 54,26% 59,37% 54,99% 88,37% 84,11% 90,20% 87,52% 79,23% 69,54% 72,33%
Kassalikviditet 186,05% 800,00% 530,43% 991,55% 900,00% 2 233,33% 2 880,00% 840,00% 429,85% 477,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...