Visa allt om Årstiderne Arkitekter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 251 2 935 2 895 1 861 2 197 2 542 7 669 15 297 9 605 5 217
Övrig omsättning - - 518 - - - - 19 - -
Rörelseresultat (EBIT) -249 -8 522 446 90 45 -5 139 -913 -164 1 119
Resultat efter finansnetto -204 48 541 448 78 8 -5 263 -1 040 -193 1 118
Årets resultat -204 48 541 448 78 8 -5 263 -1 040 -208 1 089
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 104 766 407 336
Omsättningstillgångar 2 114 2 044 1 931 1 784 1 737 1 357 2 907 5 925 3 883 1 972
Tillgångar 2 114 2 044 1 931 1 784 1 737 1 357 3 011 6 691 4 291 2 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 541 1 744 1 696 1 155 707 628 121 883 -77 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 573 299 235 629 1 030 728 2 890 5 808 4 367 2 177
Skulder och eget kapital 2 114 2 044 1 931 1 784 1 737 1 357 3 011 6 691 4 291 2 308
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 513 142 0 0 0 328 3 758 4 967 2 830 2 110
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 200 59 0 0 0 191 1 880 2 171 1 386 846
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 251 2 935 3 413 1 861 2 197 2 542 7 669 15 316 9 605 5 217
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 1 11 13 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 251 2 935 - - - 2 542 697 1 177 1 601 870
Personalkostnader per anställd (tkr) 936 242 - - - 570 555 563 728 501
Rörelseresultat, EBITDA -249 -8 522 446 90 81 -4 862 -692 25 1 241
Nettoomsättningförändring 10,77% 1,38% 55,56% -15,29% -13,57% -66,85% -49,87% 59,26% 84,11% -%
Du Pont-modellen -9,65% 2,40% 28,79% 26,46% 5,24% 3,39% -167,78% -13,36% -3,82% 48,48%
Vinstmarginal -6,27% 1,67% 19,21% 25,36% 4,14% 1,81% -65,88% -5,84% -1,71% 21,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,81% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,40% 59,45% 58,58% 62,06% 32,18% 24,74% 0,22% 0,76% -5,04% -3,93%
Soliditet 72,89% 85,32% 87,83% 64,74% 40,70% 46,28% 4,02% 13,20% -1,79% 5,68%
Kassalikviditet 249,39% 504,68% 768,51% 283,62% 168,64% 186,40% 100,59% 102,01% 88,92% 90,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...