Visa allt om Drivknuten Fastigheter AB
Visa allt om Drivknuten Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 186 2 114 2 383 2 035 2 932 1 703 1 807 1 373 867 1 037
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 203 776 743 1 006 1 911 617 685 48 -213 27
Resultat efter finansnetto 993 530 424 456 1 255 171 244 -497 -608 -236
Årets resultat 0 0 3 -125 1 255 140 165 -357 -664 -180
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 567 15 713 15 985 11 293 11 502 11 805 12 055 11 808 11 748 11 478
Omsättningstillgångar 967 986 955 2 004 1 847 1 034 936 695 1 814 1 910
Tillgångar 16 534 16 699 16 940 13 297 13 349 12 839 12 991 12 503 13 562 13 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 600 5 599 5 600 596 221 223 171 227 119 63
Obeskattade reserver 0 0 0 59 59 59 59 59 116 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 276 10 373 10 518 11 971 12 333 11 984 12 196 8 309 8 691 12 722
Kortfristiga skulder 658 727 824 671 736 574 565 3 908 4 636 603
Skulder och eget kapital 16 534 16 699 16 940 13 297 13 349 12 839 12 991 12 503 13 562 13 388
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 186 2 114 2 383 2 035 2 932 1 703 1 807 1 373 867 1 037
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 203 776 1 051 1 314 2 214 920 977 203 -58 156
Nettoomsättningförändring 3,41% -11,29% 17,10% -30,59% 72,17% -5,76% 31,61% 58,36% -16,39% -%
Du Pont-modellen 7,28% 4,66% 4,42% 7,69% 14,32% 4,81% 5,27% 0,42% -1,56% 0,20%
Vinstmarginal 55,03% 36,80% 31,43% 50,27% 65,21% 36,29% 37,91% 3,79% -24,34% 2,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,14% 12,25% 5,50% 65,50% 37,89% 27,01% 20,53% -234,01% -325,49% 126,04%
Soliditet 33,87% 33,53% 33,06% 4,81% 1,98% 2,08% 1,65% 2,16% 1,49% 0,47%
Kassalikviditet 146,96% 135,63% 115,90% 298,66% 250,95% 180,14% 165,66% 17,78% 39,13% 316,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...