Visa allt om RZ AGV Sweden Aktiebolag
Visa allt om RZ AGV Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 921 806 1 410 2 791 758 716 441 394 772 434
Övrig omsättning - - - - 1 636 235 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 521 -1 594 -979 658 -2 067 291 55 -38 244 130
Resultat efter finansnetto -1 674 -1 885 -1 479 -59 -2 204 221 -16 -174 165 130
Årets resultat -1 14 -20 139 158 121 1 12 88 59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 305 13 052 15 605 15 394 19 038 2 902 2 808 2 864 2 720 2 760
Omsättningstillgångar 11 014 6 473 6 719 9 006 7 069 826 706 671 853 467
Tillgångar 22 318 19 525 22 324 24 400 26 107 3 728 3 514 3 535 3 573 3 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 730 731 717 737 597 439 318 317 305 217
Obeskattade reserver 8 304 6 622 6 531 5 387 3 736 156 101 118 110 68
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 405 9 755 12 651 16 427 15 500 3 000 3 000 3 000 3 000 2 760
Kortfristiga skulder 5 879 2 417 2 425 1 849 6 274 133 95 100 158 182
Skulder och eget kapital 22 318 19 525 22 324 24 400 26 107 3 728 3 514 3 535 3 573 3 227
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 921 806 1 410 2 791 2 394 951 441 394 772 434
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 453 413 811 2 366 -55 395 149 46 318 204
Nettoomsättningförändring 14,27% -42,84% -49,48% 268,21% 5,87% 62,36% 11,93% -48,96% 77,88% -%
Du Pont-modellen -6,82% -8,16% -4,39% 2,72% -7,90% 7,81% 1,57% -0,88% 7,00% 4,03%
Vinstmarginal -165,15% -197,77% -69,43% 23,79% -272,03% 40,64% 12,47% -7,87% 32,38% 29,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 557,55% 503,23% 304,54% 256,43% 104,88% 96,79% 138,55% 144,92% 90,03% 65,67%
Soliditet 32,29% 30,20% 26,03% 19,29% 12,83% 14,86% 11,17% 11,37% 10,75% 8,24%
Kassalikviditet 187,34% 267,81% 277,07% 487,07% 112,67% 621,05% 743,16% 671,00% 539,87% 256,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...