Visa allt om Seffle Textil & Heminredning AB
Visa allt om Seffle Textil & Heminredning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 2 614 2 439 2 577 2 813 2 871 2 938 3 514 4 659 5 140 5 105
Övrig omsättning 26 - - - - - - 7 - -
Rörelseresultat (EBIT) 217 184 -67 83 -119 208 -70 -370 80 -24
Resultat efter finansnetto 194 152 -98 37 -141 180 -123 -414 40 -57
Årets resultat 194 152 -98 37 -141 180 -123 -404 37 -24
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 39 101 212 324
Omsättningstillgångar 571 611 588 765 529 567 636 775 895 822
Tillgångar 571 611 588 765 529 567 675 876 1 108 1 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -64 -258 -410 -311 -348 -207 -387 -264 140 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 324 453 511 564 440 288 526 589 338 413
Kortfristiga skulder 311 416 487 513 438 486 536 551 620 595
Skulder och eget kapital 571 611 588 765 529 567 675 876 1 108 1 146
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - - 400 360 470 600 589 577
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 401 476 629 611 234 206 321 380 387 361
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 115 190 258 258 260 229 321 389 336 326
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 640 2 439 2 577 2 813 2 871 2 938 3 514 4 666 5 140 5 105
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 307 813 859 938 957 979 879 1 165 1 285 1 276
Personalkostnader per anställd (tkr) 262 189 260 260 270 229 251 318 316 295
Rörelseresultat, EBITDA 217 184 -67 83 -119 247 -8 -259 191 87
Nettoomsättningförändring 7,18% -5,36% -8,39% -2,02% -2,28% -16,39% -24,58% -9,36% 0,69% -%
Du Pont-modellen 38,00% 30,11% -11,22% 11,11% -22,50% 36,68% -10,22% -41,89% 7,31% -2,01%
Vinstmarginal 8,30% 7,54% -2,56% 3,02% -4,14% 7,08% -1,96% -7,88% 1,58% -0,45%
Bruttovinstmarginal 46,75% 51,50% 47,65% 51,48% 44,65% 52,96% 48,06% 39,39% 43,29% 40,69%
Rörelsekapital/omsättning 9,95% 8,00% 3,92% 8,96% 3,17% 2,76% 2,85% 4,81% 5,35% 4,45%
Soliditet -11,21% -42,23% -69,73% -40,65% -65,78% -36,51% -57,33% -30,14% 13,29% 11,19%
Kassalikviditet 19,61% 24,52% 17,04% 49,32% 9,59% 13,58% 15,67% 16,70% 39,84% 12,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...