Visa allt om Ljungskile Rör & Montage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 967 1 016 977 975 779 797 768 939 813 602
Övrig omsättning - - 148 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 49 181 250 123 -82 6 -23 96 177 9
Resultat efter finansnetto 48 179 246 117 -84 3 -25 94 172 2
Årets resultat 35 95 127 72 -84 0 11 60 120 2
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 151 199 241 366 11 17 23 31 164 174
Omsättningstillgångar 567 608 368 189 297 381 418 454 178 174
Tillgångar 718 807 609 554 308 397 441 485 342 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 388 453 358 281 209 303 303 292 232 112
Obeskattade reserver 172 172 116 45 0 0 0 41 30 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 87 0 0 0 0 0 107
Kortfristiga skulder 158 181 135 141 99 94 138 152 80 128
Skulder och eget kapital 718 807 609 554 308 397 441 485 342 348
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 408 - 340 326 338 315 308 296 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 415 0 316 0 0 0 0 46 0 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 255 217 178 159 172 150 156 108 143 118
Utdelning till aktieägare 80 100 0 50 0 10 0 0 0 0
Omsättning 967 1 016 1 125 975 779 797 768 939 813 602
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 967 1 016 977 975 779 797 768 939 813 602
Personalkostnader per anställd (tkr) 701 645 569 609 570 521 489 531 446 395
Rörelseresultat, EBITDA 92 224 301 151 -76 12 -15 105 210 40
Nettoomsättningförändring -4,82% 3,99% 0,21% 25,16% -2,26% 3,78% -18,21% 15,50% 35,05% -%
Du Pont-modellen 6,82% 22,43% 41,05% 22,20% -26,62% 1,51% -5,22% 20,00% 51,75% 2,59%
Vinstmarginal 5,07% 17,81% 25,59% 12,62% -10,53% 0,75% -2,99% 10,33% 21,77% 1,50%
Bruttovinstmarginal 99,90% 99,70% 99,49% 100,00% 100,00% 100,00% 98,70% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 42,30% 42,03% 23,85% 4,92% 25,42% 36,01% 36,46% 32,16% 12,05% 7,64%
Soliditet 72,72% 72,76% 72,82% 56,71% 67,86% 76,32% 68,71% 66,29% 74,15% 32,18%
Kassalikviditet 358,86% 335,91% 272,59% 134,04% 300,00% 405,32% 302,90% 298,68% 222,50% 135,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...