Visa allt om Ljungskile Rör & Montage AB
Visa allt om Ljungskile Rör & Montage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 050 967 1 016 977 975 779 797 768 939 813
Övrig omsättning 12 - - 148 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 47 49 181 250 123 -82 6 -23 96 177
Resultat efter finansnetto 44 48 179 246 117 -84 3 -25 94 172
Årets resultat 24 35 95 127 72 -84 0 11 60 120
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 109 151 199 241 366 11 17 23 31 164
Omsättningstillgångar 522 567 608 368 189 297 381 418 454 178
Tillgångar 631 718 807 609 554 308 397 441 485 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 332 388 453 358 281 209 303 303 292 232
Obeskattade reserver 184 172 172 116 45 0 0 0 41 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 115 158 181 135 141 99 94 138 152 80
Skulder och eget kapital 631 718 807 609 554 308 397 441 485 342
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 408 - 340 326 338 315 308 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 429 415 0 316 0 0 0 0 46 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 267 255 217 178 159 172 150 156 108 143
Utdelning till aktieägare 0 80 100 0 50 0 10 0 0 0
Omsättning 1 062 967 1 016 1 125 975 779 797 768 939 813
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 050 967 1 016 977 975 779 797 768 939 813
Personalkostnader per anställd (tkr) 712 701 645 569 609 570 521 489 531 446
Rörelseresultat, EBITDA 90 92 224 301 151 -76 12 -15 105 210
Nettoomsättningförändring 8,58% -4,82% 3,99% 0,21% 25,16% -2,26% 3,78% -18,21% 15,50% -%
Du Pont-modellen 7,45% 6,82% 22,43% 41,05% 22,20% -26,62% 1,51% -5,22% 20,00% 51,75%
Vinstmarginal 4,48% 5,07% 17,81% 25,59% 12,62% -10,53% 0,75% -2,99% 10,33% 21,77%
Bruttovinstmarginal 98,29% 99,90% 99,70% 99,49% 100,00% 100,00% 100,00% 98,70% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,76% 42,30% 42,03% 23,85% 4,92% 25,42% 36,01% 36,46% 32,16% 12,05%
Soliditet 75,36% 72,72% 72,76% 72,82% 56,71% 67,86% 76,32% 68,71% 66,29% 74,15%
Kassalikviditet 453,91% 358,86% 335,91% 272,59% 134,04% 300,00% 405,32% 302,90% 298,68% 222,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...