Visa allt om Borås Fysioterapi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 778 845 821 779 795 719 842 911 830 750
Övrig omsättning - - - - - 40 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 36 116 152 105 81 -10 50 234 173 126
Resultat efter finansnetto 47 117 152 113 88 -2 61 236 173 124
Årets resultat 40 103 83 62 64 22 51 131 117 90
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 353 356 353 291 241 83 160 147 178
Omsättningstillgångar 428 391 381 313 352 372 623 528 463 412
Tillgångar 728 744 737 665 643 613 706 688 610 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 423 453 420 397 385 341 369 408 367 329
Obeskattade reserver 173 178 194 156 128 127 161 172 119 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 0 0 0 0 0 0 0 1 23
Kortfristiga skulder 115 112 123 112 131 145 175 108 122 106
Skulder och eget kapital 728 744 737 665 643 613 706 688 610 590
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 395 384 384 384 355 324 192 311 294
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 410 0 0 0 15 50 44 24 6 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 129 128 121 121 147 141 136 113 100 101
Utdelning till aktieägare 70 70 70 60 50 20 50 90 90 64
Omsättning 778 845 821 779 795 759 842 911 830 750
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 778 845 821 779 795 719 842 911 830 750
Personalkostnader per anställd (tkr) 562 529 519 517 552 569 520 453 425 409
Rörelseresultat, EBITDA 39 119 155 108 89 -4 127 293 229 179
Nettoomsättningförändring -7,93% 2,92% 5,39% -2,01% 10,57% -14,61% -7,57% 9,76% 10,67% -%
Du Pont-modellen 6,46% 15,73% 20,62% 16,99% 13,84% -0,16% 8,64% 34,59% 28,69% 21,53%
Vinstmarginal 6,04% 13,85% 18,51% 14,51% 11,19% -0,14% 7,24% 26,13% 21,08% 16,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,75% 99,76% 99,89% 98,80% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,23% 33,02% 31,43% 25,80% 27,80% 31,57% 53,21% 46,10% 41,08% 40,80%
Soliditet 76,64% 79,55% 76,39% 76,99% 74,55% 70,90% 68,69% 77,30% 74,21% 71,75%
Kassalikviditet 372,17% 349,11% 309,76% 279,46% 268,70% 256,55% 356,00% 488,89% 379,51% 388,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...