Visa allt om Borås Fysioterapi AB
Visa allt om Borås Fysioterapi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 772 778 845 821 779 795 719 842 911 830
Övrig omsättning - - - - - - 40 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 81 36 116 152 105 81 -10 50 234 173
Resultat efter finansnetto 82 47 117 152 113 88 -2 61 236 173
Årets resultat 54 40 103 83 62 64 22 51 131 117
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 390 300 353 356 353 291 241 83 160 147
Omsättningstillgångar 359 428 391 381 313 352 372 623 528 463
Tillgångar 749 728 744 737 665 643 613 706 688 610
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 407 423 453 420 397 385 341 369 408 367
Obeskattade reserver 185 173 178 194 156 128 127 161 172 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 48 17 0 0 0 0 0 0 0 1
Kortfristiga skulder 109 115 112 123 112 131 145 175 108 122
Skulder och eget kapital 749 728 744 737 665 643 613 706 688 610
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 395 384 384 384 355 324 192 311
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 408 410 0 0 0 15 50 44 24 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 128 129 128 121 121 147 141 136 113 100
Utdelning till aktieägare 70 70 70 70 60 50 20 50 90 90
Omsättning 772 778 845 821 779 795 759 842 911 830
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 772 778 845 821 779 795 719 842 911 830
Personalkostnader per anställd (tkr) 548 562 529 519 517 552 569 520 453 425
Rörelseresultat, EBITDA 81 39 119 155 108 89 -4 127 293 229
Nettoomsättningförändring -0,77% -7,93% 2,92% 5,39% -2,01% 10,57% -14,61% -7,57% 9,76% -%
Du Pont-modellen 10,95% 6,46% 15,73% 20,62% 16,99% 13,84% -0,16% 8,64% 34,59% 28,69%
Vinstmarginal 10,62% 6,04% 13,85% 18,51% 14,51% 11,19% -0,14% 7,24% 26,13% 21,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,75% 99,76% 99,89% 98,80%
Rörelsekapital/omsättning 32,38% 40,23% 33,02% 31,43% 25,80% 27,80% 31,57% 53,21% 46,10% 41,08%
Soliditet 73,60% 76,64% 79,55% 76,39% 76,99% 74,55% 70,90% 68,69% 77,30% 74,21%
Kassalikviditet 329,36% 372,17% 349,11% 309,76% 279,46% 268,70% 256,55% 356,00% 488,89% 379,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...