Visa allt om Stenungsund Catering & Festservice AB
Visa allt om Stenungsund Catering & Festservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 181
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 0 -5 -5 -3 0 0 -8 5 119
Resultat efter finansnetto 78 643 -5 120 1 57 126 -46 -15 108
Årets resultat 78 1 004 75 111 0 42 93 -44 3 48
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 850 850 850 850 850 850 850 850 933
Omsättningstillgångar 1 344 410 0 0 19 3 3 2 183 262
Tillgångar 1 344 1 260 850 850 869 853 853 852 1 033 1 194
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 179 1 135 221 236 125 185 223 251 261 258
Obeskattade reserver 0 0 46 16 39 39 39 39 25 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 049 0 0 0 121 207 293 383 627 793
Kortfristiga skulder 116 125 584 598 584 422 298 180 119 98
Skulder och eget kapital 1 344 1 260 850 850 869 853 853 852 1 033 1 194
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 287
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 194
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 167
Utdelning till aktieägare 78 1 034 90 90 0 60 80 120 40 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 181
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 727
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 218
Rörelseresultat, EBITDA -22 0 -5 -5 -3 0 0 -8 5 126
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -99,54% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 0,48% 10,05%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 50,00% 5,50%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 46,26%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 640,00% 7,52%
Soliditet 13,32% 90,08% 30,22% 29,23% 17,69% 25,06% 29,51% 32,83% 27,01% 24,32%
Kassalikviditet 1 158,62% 328,00% 0,00% 0,00% 3,25% 0,71% 1,01% 1,11% 153,78% 267,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...