Visa allt om Husbyggen i Mälardalen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 779 2 425 2 276 1 897 2 873 5 525 1 915 2 424 1 280 2 868
Övrig omsättning - - - 25 - - - - 736 165
Rörelseresultat (EBIT) 479 99 110 -250 -254 594 9 -156 415 457
Resultat efter finansnetto 466 100 132 -327 -315 570 29 -262 347 448
Årets resultat 286 100 132 -327 -146 306 16 27 178 238
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 50 50 50 53 58 16 27 25 23
Omsättningstillgångar 1 036 1 019 885 427 512 3 058 718 2 815 1 321 1 411
Tillgångar 1 036 1 069 935 477 565 3 116 734 2 842 1 346 1 435
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 399 393 293 161 488 785 528 511 579 526
Obeskattade reserver 100 0 0 0 0 169 22 22 330 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 0 0 1 900 0 0 52 2
Kortfristiga skulder 537 676 643 316 77 263 184 2 308 386 668
Skulder och eget kapital 1 036 1 069 935 477 565 3 116 734 2 842 1 346 1 435
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 361 - 318 341 208 240 226 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 540 538 - 394 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 285 307 267 238 209 214 137 150 115 100
Utdelning till aktieägare 250 280 0 0 0 0 0 0 94 125
Omsättning 2 779 2 425 2 276 1 922 2 873 5 525 1 915 2 424 2 016 3 033
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 779 2 425 2 276 1 897 2 873 5 525 1 915 2 424 1 280 2 868
Personalkostnader per anställd (tkr) 925 912 732 665 570 564 357 326 341 310
Rörelseresultat, EBITDA 479 99 110 -247 -249 603 19 -144 425 464
Nettoomsättningförändring 14,60% 6,55% 19,98% -33,97% -48,00% 188,51% -21,00% 89,38% -55,37% -%
Du Pont-modellen 46,33% 9,45% 14,12% -51,99% -44,07% 19,13% 6,95% -5,31% 31,65% 32,33%
Vinstmarginal 17,27% 4,16% 5,80% -13,07% -8,67% 10,79% 2,66% -6,23% 33,28% 16,18%
Bruttovinstmarginal 74,31% 69,20% 83,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,10% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,96% 14,14% 10,63% 5,85% 15,14% 50,59% 27,89% 20,92% 73,05% 25,91%
Soliditet 46,04% 36,76% 31,34% 33,75% 86,37% 29,19% 74,14% 18,54% 60,67% 48,70%
Kassalikviditet 192,92% 150,74% 137,64% 135,13% 664,94% 414,07% 381,52% 21,58% 234,20% 136,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...