Visa allt om Fas Elektriska i Partille AB
Visa allt om Fas Elektriska i Partille AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 433 9 205 8 845 8 829 6 326 4 805 4 509 5 605 5 307 2 406
Övrig omsättning - 16 27 - 142 - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -933 265 407 677 246 217 205 968 558 138
Resultat efter finansnetto -932 294 440 688 249 216 209 994 559 134
Årets resultat -932 368 336 363 380 256 253 569 299 70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 680 605 500 500 500 655 113 153 106 28
Omsättningstillgångar 2 678 3 069 2 605 2 620 2 089 1 608 2 322 2 183 1 684 1 124
Tillgångar 3 358 3 674 3 105 3 120 2 589 2 263 2 435 2 335 1 789 1 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 269 2 201 2 033 1 897 1 534 1 154 898 945 506 297
Obeskattade reserver 0 0 182 182 0 273 414 557 362 221
Avsättningar (tkr) 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 672 200 0 0 127 179 240 81 90 70
Kortfristiga skulder 1 283 1 273 891 1 041 928 657 883 752 831 563
Skulder och eget kapital 3 358 3 674 3 105 3 120 2 589 2 263 2 435 2 335 1 789 1 151
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 935 863 789 714 786 767 657 573
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 3 632 2 736 1 613 1 507 1 051 785 732 675 337 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 559 1 077 904 828 617 898 522 550 354 175
Utdelning till aktieägare 0 0 200 200 0 0 0 300 90 90
Omsättning 16 433 9 221 8 872 8 829 6 468 4 805 4 509 5 605 5 308 2 406
Nyckeltal
Antal anställda 9 7 7 7 5 5 5 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 826 1 315 1 264 1 261 1 265 961 902 1 401 1 769 1 203
Personalkostnader per anställd (tkr) 581 554 510 466 495 420 420 512 462 423
Rörelseresultat, EBITDA -933 265 407 677 246 275 245 1 063 591 155
Nettoomsättningförändring 78,52% 4,07% 0,18% 39,57% 31,65% 6,56% -19,55% 5,62% 120,57% -%
Du Pont-modellen -26,92% 8,00% 14,17% 22,08% 9,93% 9,77% 8,79% 42,78% 31,47% 11,99%
Vinstmarginal -5,50% 3,19% 4,97% 7,80% 4,06% 4,60% 4,75% 17,82% 10,61% 5,74%
Bruttovinstmarginal 36,20% 58,31% 57,96% 56,96% 57,45% 61,54% 64,14% 66,37% 47,05% 53,28%
Rörelsekapital/omsättning 8,49% 19,51% 19,38% 17,88% 18,35% 19,79% 31,91% 25,53% 16,07% 23,32%
Soliditet 37,79% 59,91% 70,05% 65,10% 59,25% 59,89% 49,41% 57,65% 42,85% 39,63%
Kassalikviditet 201,71% 234,01% 282,27% 246,88% 219,72% 237,14% 262,97% 290,29% 202,65% 199,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...