Visa allt om PIEZOTECH AB
Visa allt om PIEZOTECH AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 016 844 929 1 299 1 275 1 564 26 46 5 48
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 547 390 571 594 613 824 -27 -3 -43 -2
Resultat efter finansnetto 1 150 4 270 596 604 610 824 -27 -2 -43 -2
Årets resultat 668 2 494 347 333 339 489 -27 -2 -43 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0
Omsättningstillgångar 6 329 5 675 1 629 1 536 1 129 881 130 174 224 270
Tillgångar 6 329 5 675 1 629 1 536 1 139 891 140 184 234 270
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 744 3 226 832 586 453 554 64 91 94 137
Obeskattade reserver 2 016 1 726 656 506 356 206 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 569 723 141 444 331 131 74 92 141 133
Skulder och eget kapital 6 329 5 675 1 629 1 536 1 139 891 140 184 234 270
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 204 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 150 100 100 200 440 0 0 0 0
Omsättning 1 016 844 929 1 299 1 275 1 564 26 46 5 48
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 016 - 929 1 299 1 275 1 564 26 46 5 48
Personalkostnader per anställd (tkr) 12 - 13 11 9 204 8 6 5 5
Rörelseresultat, EBITDA 547 390 571 594 613 824 -27 -3 -43 -2
Nettoomsättningförändring 20,38% -9,15% -28,48% 1,88% -18,48% 5 915,38% -43,48% 820,00% -89,58% -%
Du Pont-modellen 18,17% 75,26% 36,59% 39,52% 53,82% 92,48% -19,29% -1,09% -17,95% -0,74%
Vinstmarginal 113,19% 506,04% 64,16% 46,73% 48,08% 52,69% -103,85% -4,35% -840,00% -4,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 566,93% 586,73% 160,17% 84,06% 62,59% 47,95% 215,38% 178,26% 1 660,00% 285,42%
Soliditet 84,00% 80,57% 82,48% 62,43% 62,81% 79,22% 45,71% 49,46% 40,17% 50,74%
Kassalikviditet 1 112,30% 784,92% 1 155,32% 345,95% 341,09% 672,52% 175,68% 189,13% 158,87% 203,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...