Visa allt om Fastigheter i Linde AB
Visa allt om Fastigheter i Linde AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 134 285 133 092 26 721 55 472 52 856 46 309 41 401 71 898 70 173 68 866
Övrig omsättning 11 670 1 849 115 395 5 94 2 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 800 10 684 3 841 1 720 6 464 10 990 4 186 20 061 19 382 19 784
Resultat efter finansnetto 667 -384 2 217 -290 -1 -2 852 -5 023 -6 689 -6 898 -7 809
Årets resultat -6 534 -482 1 923 -306 49 -3 205 -3 064 -4 808 -5 357 -5 267
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 081 777 977 409 697 817 423 861 399 826 804 353 726 032 576 786 512 484 476 795
Omsättningstillgångar 58 388 68 346 32 820 68 492 47 808 82 431 72 918 52 142 10 291 25 817
Tillgångar 1 140 165 1 045 755 730 637 492 353 447 634 886 784 798 950 628 928 522 775 502 612
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 329 915 336 448 398 505 92 892 93 730 89 020 23 362 20 935 20 906 21 371
Obeskattade reserver 4 843 2 743 223 15 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 806 1 842 299 299 501 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 753 920 654 246 291 404 333 391 321 957 764 215 759 698 590 741 460 134 460 134
Kortfristiga skulder 49 681 50 476 40 206 65 756 31 446 33 549 15 890 17 252 41 735 21 107
Skulder och eget kapital 1 140 165 1 045 755 730 637 492 353 447 634 886 784 798 950 628 928 522 775 502 612
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 147 1 207 342 869 489 267 236 242 0 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 12 204 14 928 7 059 4 806 4 449 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 6 310 8 147 4 182 1 961 1 853 45 65 66 0 62
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 145 955 134 941 26 836 55 867 52 861 46 403 41 403 71 901 70 173 68 866
Nyckeltal
Antal anställda 34 34 18 12 12 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 950 3 914 1 485 4 623 4 405 46 309 41 401 71 898 70 173 68 866
Personalkostnader per anställd (tkr) 597 723 637 633 566 130 184 181 245 168
Rörelseresultat, EBITDA 65 435 53 553 4 720 2 721 7 500 16 909 10 415 29 733 28 236 28 410
Nettoomsättningförändring 0,90% 398,08% -51,83% 4,95% 14,14% 11,85% -42,42% 2,46% 1,90% -%
Du Pont-modellen 1,10% 1,29% 1,35% 1,88% 3,91% 1,82% 1,42% 3,25% 3,71% 3,98%
Vinstmarginal 9,33% 10,15% 36,88% 16,67% 33,12% 34,91% 27,43% 28,41% 27,63% 29,08%
Bruttovinstmarginal 65,67% 65,53% 84,21% 27,86% 33,98% 65,46% 41,26% 50,65% 51,18% 50,09%
Rörelsekapital/omsättning 6,48% 13,43% -27,64% 4,93% 30,96% 105,56% 137,75% 48,53% -44,81% 6,84%
Soliditet 29,27% 32,38% 54,57% 18,87% 20,94% 10,04% 2,92% 3,33% 4,00% 4,25%
Kassalikviditet 97,09% 114,88% 55,87% 82,49% 152,03% 245,70% 458,22% 301,72% 24,01% 121,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...