Visa allt om Tikami AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 931 1 169 - - 41 532 173 0 0 38
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 316 30 - - -74 272 42 -89 -100 -37
Resultat efter finansnetto 326 52 - - -73 272 42 -89 -108 -171
Årets resultat 191 15 - - -25 186 42 -89 -44 -134
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 381 401 - - 169 59 30 43 88 194
Omsättningstillgångar 343 1 403 - - 236 520 111 23 97 151
Tillgångar 724 1 804 - - 405 580 141 66 185 345
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 305 115 - - 255 280 94 52 142 185
Obeskattade reserver 144 62 - - 0 48 0 0 0 64
Avsättningar (tkr) 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - - 0 50 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 275 1 627 - - 150 201 47 14 44 95
Skulder och eget kapital 724 1 804 - - 405 580 141 66 185 345
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 12 13 - - 12 13 13 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 931 1 169 - - 41 532 173 0 0 38
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - - 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 931 1 169 - - 41 532 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 28 51 - - 14 16 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 322 30 - - -60 302 55 -44 -49 15
Nettoomsättningförändring -20,36% -% -% -% -92,29% 207,51% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 45,03% 2,88% -% -% -18,27% 46,90% 29,79% -% -% -49,57%
Vinstmarginal 35,02% 4,45% -% -% -180,49% 51,13% 24,28% -% -% -450,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 78,20% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,30% -19,16% -% -% 209,76% 59,96% 36,99% -% -% 147,37%
Soliditet 57,64% 9,06% -% -% 62,96% 54,38% 66,67% 78,79% 76,76% 66,98%
Kassalikviditet 124,73% 86,23% -% -% 157,33% 258,71% 236,17% 164,29% 220,45% 158,95%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...