Visa allt om Podiart AB
Visa allt om Podiart AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 065 1 179 1 230 1 444 1 911 2 345 1 823 1 695 1 653 1 267
Övrig omsättning 41 34 - 6 59 50 57 62 39 39
Rörelseresultat (EBIT) 16 5 -2 -6 108 255 -31 172 140 31
Resultat efter finansnetto 9 1 -10 -8 109 254 -35 162 138 33
Årets resultat 4 0 2 2 65 187 -26 107 105 16
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 19 29 24 26 22 39 59 34 40
Omsättningstillgångar 359 375 344 389 554 738 497 603 692 567
Tillgångar 371 394 373 413 580 760 536 662 726 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 144 140 140 138 207 291 104 231 214 118
Obeskattade reserver 3 0 0 15 27 3 0 9 0 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 56 0 0 0 0 0 0 0 1
Kortfristiga skulder 224 198 234 260 347 466 432 422 512 478
Skulder och eget kapital 371 394 373 413 580 760 536 662 726 608
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 584 524 481 469 314
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 345 360 430 557 631 99 30 2 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 108 113 143 175 197 216 174 154 147 91
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 70 150 0 100 90 10
Omsättning 1 106 1 213 1 230 1 450 1 970 2 395 1 880 1 757 1 692 1 306
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 533 590 615 722 956 782 912 848 827 634
Personalkostnader per anställd (tkr) 233 251 293 386 433 311 398 343 338 214
Rörelseresultat, EBITDA 23 14 10 9 123 273 -11 186 161 59
Nettoomsättningförändring -9,67% -4,15% -14,82% -24,44% -18,51% 28,63% 7,55% 2,54% 30,47% -%
Du Pont-modellen 4,31% 1,52% -0,54% -1,45% 18,62% 33,95% -5,22% 26,44% 19,56% 5,26%
Vinstmarginal 1,50% 0,51% -0,16% -0,42% 5,65% 11,00% -1,54% 10,32% 8,59% 2,53%
Bruttovinstmarginal 69,30% 70,48% 74,72% 78,05% 72,48% 69,94% 63,96% 69,20% 70,05% 66,69%
Rörelsekapital/omsättning 12,68% 15,01% 8,94% 8,93% 10,83% 11,60% 3,57% 10,68% 10,89% 7,02%
Soliditet 39,44% 35,53% 37,53% 36,09% 39,12% 38,58% 19,40% 35,87% 29,48% 20,59%
Kassalikviditet 133,48% 148,99% 112,82% 118,08% 143,52% 153,65% 102,08% 121,56% 122,46% 115,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...