Visa allt om Podiart AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 179 1 230 1 444 1 911 2 345 1 823 1 695 1 653 1 267 841
Övrig omsättning 34 - 6 59 50 57 62 39 39 33
Rörelseresultat (EBIT) 5 -2 -6 108 255 -31 172 140 31 59
Resultat efter finansnetto 1 -10 -8 109 254 -35 162 138 33 55
Årets resultat 0 2 2 65 187 -26 107 105 16 53
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 29 24 26 22 39 59 34 40 49
Omsättningstillgångar 375 344 389 554 738 497 603 692 567 426
Tillgångar 394 373 413 580 760 536 662 726 608 476
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 140 140 138 207 291 104 231 214 118 102
Obeskattade reserver 0 0 15 27 3 0 9 0 10 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 56 0 0 0 0 0 0 0 1 62
Kortfristiga skulder 198 234 260 347 466 432 422 512 478 312
Skulder och eget kapital 394 373 413 580 760 536 662 726 608 476
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 584 524 481 469 314 118
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 360 430 557 631 99 30 2 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 113 143 175 197 216 174 154 147 91 32
Utdelning till aktieägare 0 0 0 70 150 0 100 90 10 0
Omsättning 1 213 1 230 1 450 1 970 2 395 1 880 1 757 1 692 1 306 874
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 590 615 722 956 782 912 848 827 634 421
Personalkostnader per anställd (tkr) 251 293 386 433 311 398 343 338 214 75
Rörelseresultat, EBITDA 14 10 9 123 273 -11 186 161 59 85
Nettoomsättningförändring -4,15% -14,82% -24,44% -18,51% 28,63% 7,55% 2,54% 30,47% 50,65% -%
Du Pont-modellen 1,52% -0,54% -1,45% 18,62% 33,95% -5,22% 26,44% 19,56% 5,26% 12,39%
Vinstmarginal 0,51% -0,16% -0,42% 5,65% 11,00% -1,54% 10,32% 8,59% 2,53% 7,02%
Bruttovinstmarginal 70,48% 74,72% 78,05% 72,48% 69,94% 63,96% 69,20% 70,05% 66,69% 64,92%
Rörelsekapital/omsättning 15,01% 8,94% 8,93% 10,83% 11,60% 3,57% 10,68% 10,89% 7,02% 13,56%
Soliditet 35,53% 37,53% 36,09% 39,12% 38,58% 19,40% 35,87% 29,48% 20,59% 21,43%
Kassalikviditet 148,99% 112,82% 118,08% 143,52% 153,65% 102,08% 121,56% 122,46% 115,48% 126,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...