Visa allt om Billerud Tenova Bioplastics AB
Visa allt om Billerud Tenova Bioplastics AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 5 614 16 274 11 822 45 823 37 348 13 785 8 829
Övrig omsättning - 27 1 - 231 54 13 170 40 42 -
Rörelseresultat (EBIT) -3 24 -941 -4 375 -10 119 -16 311 6 111 -1 985 -2 321 -1 931
Resultat efter finansnetto -3 24 -852 -1 909 -10 105 -16 397 5 786 -2 734 -2 560 -2 292
Årets resultat 3 259 93 88 -9 265 -13 563 5 786 -2 734 -2 560 -2 292
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 9 250 10 167 9 013 10 266 7 512 5 543 3 821 3 715
Omsättningstillgångar 20 965 17 706 8 380 7 425 15 304 23 988 26 585 20 993 6 233 3 044
Tillgångar 20 965 17 706 17 630 17 592 24 317 34 254 34 097 26 536 10 054 6 759
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 965 17 707 17 614 17 526 17 535 17 270 17 567 781 781 1 441
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 900 1 900 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 704 12 292 10 805 9 877 3 891 966
Kortfristiga skulder 0 0 16 66 3 179 2 792 5 725 15 878 5 382 4 353
Skulder och eget kapital 20 965 17 706 17 630 17 592 24 317 34 254 34 097 26 536 10 054 6 759
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 456 1 090 425 0 388 335 450
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 1 461 4 924 4 617 4 275 2 585 1 323 1 148
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 737 2 509 1 756 1 419 1 127 698 552
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 27 1 5 614 16 505 11 876 58 993 37 388 13 827 8 829
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 4 16 17 14 12 7 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 404 1 017 695 3 273 3 112 1 969 2 207
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 609 532 413 423 347 340 483
Rörelseresultat, EBITDA -3 24 -24 -3 721 -8 669 -14 948 7 191 -1 204 -1 627 -1 295
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -65,50% 37,66% -74,20% 22,69% 170,93% 56,13% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -10,85% -41,56% -47,61% 17,92% -7,37% -23,06% -28,41%
Vinstmarginal -% -% -% -34,00% -62,09% -137,95% 13,34% -5,24% -16,82% -21,75%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 16,01% 36,12% -5,72% 21,21% 26,71% 33,62% 40,58%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 131,08% 74,51% 179,29% 45,52% 13,70% 6,17% -14,83%
Soliditet 100,00% 100,01% 99,91% 99,62% 77,87% 54,51% 51,52% 2,94% 7,77% 21,32%
Kassalikviditet -% -% 52 375,00% 11 250,00% 395,19% 758,63% 335,56% 59,81% 42,55% 27,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...