Visa allt om Centrumfastigheter i Landskrona AB
Visa allt om Centrumfastigheter i Landskrona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 666 6 471 6 437 6 300 6 153 5 466 4 711 3 878 3 896 3 870
Övrig omsättning 20 25 6 8 1 57 46 44 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 658 3 085 3 143 3 167 2 827 2 058 2 059 1 455 1 224 1 042
Resultat efter finansnetto 2 316 1 590 1 575 1 269 861 721 562 234 -10 270
Årets resultat 1 483 1 010 1 156 955 729 652 419 169 -12 173
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 175 57 880 58 585 59 154 59 723 60 292 58 351 28 943 30 339 29 436
Omsättningstillgångar 7 161 5 640 4 669 3 084 1 656 432 732 234 238 2 294
Tillgångar 64 336 63 520 63 253 62 238 61 378 60 723 59 083 29 178 30 578 31 731
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 691 5 208 4 682 3 526 2 571 1 842 1 190 771 602 613
Obeskattade reserver 1 324 911 620 367 192 118 80 0 0 0
Avsättningar (tkr) 675 580 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 235 53 781 54 326 55 417 55 962 56 507 54 379 27 600 28 874 30 016
Kortfristiga skulder 2 410 3 040 3 625 2 928 2 653 2 255 3 434 807 1 102 1 101
Skulder och eget kapital 64 336 63 520 63 253 62 238 61 378 60 723 59 083 29 178 30 578 31 731
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 686 6 496 6 443 6 308 6 154 5 523 4 757 3 922 3 896 3 870
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 363 3 790 3 712 3 736 3 396 2 627 2 302 1 940 1 709 1 523
Nettoomsättningförändring 3,01% 0,53% 2,17% 2,39% 12,57% 16,03% 21,48% -0,46% 0,67% -%
Du Pont-modellen 5,73% 4,94% 5,08% 5,18% 4,64% 3,39% 3,49% 5,01% 4,01% 3,28%
Vinstmarginal 55,30% 48,49% 49,88% 51,16% 46,29% 37,65% 43,75% 37,70% 31,44% 26,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 71,27% 40,18% 16,22% 2,48% -16,20% -33,35% -57,36% -14,78% -22,18% 30,83%
Soliditet 12,01% 9,32% 8,17% 6,10% 4,42% 3,18% 2,11% 2,64% 1,97% 1,93%
Kassalikviditet 297,14% 185,53% 128,80% 105,33% 62,42% 19,16% 21,32% 29,00% 21,60% 208,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...