Visa allt om SSV Bygg AB
Visa allt om SSV Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 19 401 15 003 5 081 2 361 4 309 451 155 0 791 15
Övrig omsättning 699 187 - - - - - - 57 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 061 2 861 167 647 189 161 -9 -14 33 -67
Resultat efter finansnetto 4 326 2 827 160 640 182 161 -9 -14 33 -67
Årets resultat 2 491 1 461 124 461 182 161 -9 -14 33 -67
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 964 3 335 1 381 243 138 0 0 0 10 300
Omsättningstillgångar 6 267 2 993 1 652 1 643 1 344 590 56 167 47 133
Tillgångar 10 231 6 329 3 033 1 885 1 482 590 56 167 57 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 053 1 562 918 1 134 673 251 52 51 53 90
Obeskattade reserver 2 106 980 32 32 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 195 1 018 227 95 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 878 2 769 1 856 625 809 339 5 116 5 343
Skulder och eget kapital 10 231 6 329 3 033 1 885 1 482 590 56 167 57 433
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 523 3 165 1 055 492 1 826 95 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 279 1 078 528 167 550 30 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 100 15 190 5 081 2 361 4 309 451 155 0 848 15
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 5 2 7 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 156 1 667 1 016 1 181 616 451 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 542 469 282 372 335 125 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 446 3 113 274 706 197 161 -9 -14 43 -17
Nettoomsättningförändring 29,31% 195,28% 115,21% -45,21% 855,43% 190,97% -% -100,00% 5 173,33% -%
Du Pont-modellen 42,70% 45,20% 5,51% 34,32% 12,75% 27,29% -16,07% -% 57,89% -15,47%
Vinstmarginal 22,52% 19,07% 3,29% 27,40% 4,39% 35,70% -5,81% -% 4,17% -446,67%
Bruttovinstmarginal 73,44% 60,19% 59,06% 90,60% 92,60% 73,39% -5,81% -% 0,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,47% 1,49% -4,01% 43,12% 12,42% 55,65% 32,90% -% 5,31% -1 400,00%
Soliditet 55,67% 36,76% 31,09% 61,41% 45,41% 42,54% 92,86% 30,54% 92,98% 20,79%
Kassalikviditet 217,76% 108,09% 89,01% 262,88% 166,13% 174,04% 1 120,00% 2,59% 940,00% 38,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...