Visa allt om Nibor i Sundsvall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 820
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 -15 -24 -27 -30 536
Resultat efter finansnetto 3 700 0 0 0 -1 200 -15 -24 -2 812 -16 022 31 254
Årets resultat 3 700 0 0 0 -1 200 -15 -21 -2 812 -16 020 31 315
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 663 8 663 8 663 8 663 8 663 9 863 9 863 9 867 12 658 35 662
Omsättningstillgångar 3 3 403 3 803 4 203 5 413 5 674 6 088 8 608 35 056 2 865
Tillgångar 8 666 12 066 12 466 12 866 14 076 15 537 15 951 18 475 47 714 38 527
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 264 2 564 2 564 2 564 2 564 3 764 3 779 3 800 46 277 33 297
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 392 9 492 0 0 0 0 0 0 0 5 000
Kortfristiga skulder 10 10 9 902 10 302 11 512 11 773 12 172 14 672 1 434 226
Skulder och eget kapital 8 666 12 066 12 466 12 866 14 076 15 537 15 951 18 475 47 714 38 527
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 820
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 -14 -20 -22 -26 541
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 84,69%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 560,64%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 9,97%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 45,34%
Soliditet 72,28% 21,25% 20,57% 19,93% 18,22% 24,23% 23,69% 20,58% 96,99% 86,43%
Kassalikviditet 30,00% 34 030,00% 38,41% 40,80% 47,02% 48,20% 50,02% 58,67% 2 444,63% 1 267,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...