Visa allt om Mantema AB
Visa allt om Mantema AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 286 2 108 2 288 2 727 3 155 3 868 1 811 3 531 3 668 3 200
Övrig omsättning - 29 - - - - 22 - 30 16
Rörelseresultat (EBIT) 531 -147 147 48 -133 497 24 44 -1 137 -348
Resultat efter finansnetto 522 -162 106 43 -143 485 -13 -1 -1 169 -385
Årets resultat 522 -162 106 43 -143 485 -13 -1 -1 169 -385
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 0 0 24 24 24 24 24 27 159
Omsättningstillgångar 959 406 382 251 354 480 172 97 472 1 105
Tillgångar 987 406 382 274 378 504 196 120 499 1 264
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 411 -286 -585 -690 -734 -590 -1 075 -1 062 -1 061 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 57 187 262 215
Kortfristiga skulder 575 692 847 965 1 112 1 095 1 214 996 1 298 941
Skulder och eget kapital 987 406 382 274 378 504 196 120 499 1 264
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 701 701 716 969 1 059 429 294 941 963 933
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 191 213 205 299 333 133 128 300 287 280
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 286 2 137 2 288 2 727 3 155 3 868 1 833 3 531 3 698 3 216
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 3 1 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 657 422 458 545 631 1 289 1 811 589 524 457
Personalkostnader per anställd (tkr) 194 196 198 261 278 194 455 93 229 201
Rörelseresultat, EBITDA 531 -147 147 48 -133 497 24 1 377 -1 135 -345
Nettoomsättningförändring 55,88% -7,87% -16,10% -13,57% -18,43% 113,58% -48,71% -3,74% 14,62% -%
Du Pont-modellen 53,80% -36,21% 38,48% 17,52% -35,19% 98,61% 12,24% 36,67% -227,05% -27,22%
Vinstmarginal 16,16% -6,97% 6,42% 1,76% -4,22% 12,85% 1,33% 1,25% -30,89% -10,75%
Bruttovinstmarginal 62,69% 65,32% 76,14% 72,39% 66,72% 71,43% 80,18% 91,14% 94,98% 91,84%
Rörelsekapital/omsättning 11,69% -13,57% -20,32% -26,18% -24,03% -15,90% -57,54% -25,46% -22,52% 5,12%
Soliditet 41,64% -70,44% -153,14% -251,82% -194,18% -117,06% -548,47% -885,00% -212,63% 8,47%
Kassalikviditet 166,78% 56,21% 45,10% 26,01% 31,83% 43,84% 14,17% 9,74% 36,36% 100,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...