Visa allt om Mantema AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 2 108 2 288 2 727 3 155 3 868 1 811 3 531 3 668 3 200 2 284
Övrig omsättning 29 - - - - 22 - 30 16 186
Rörelseresultat (EBIT) -147 147 48 -133 497 24 44 -1 137 -348 -333
Resultat efter finansnetto -162 106 43 -143 485 -13 -1 -1 169 -385 -208
Årets resultat -162 106 43 -143 485 -13 -1 -1 169 -385 -208
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 24 24 24 24 24 27 159 162
Omsättningstillgångar 406 382 251 354 480 172 97 472 1 105 1 107
Tillgångar 406 382 274 378 504 196 120 499 1 264 1 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -286 -585 -690 -734 -590 -1 075 -1 062 -1 061 107 172
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 57 187 262 215 260
Kortfristiga skulder 692 847 965 1 112 1 095 1 214 996 1 298 941 836
Skulder och eget kapital 406 382 274 378 504 196 120 499 1 264 1 269
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 701 716 969 1 059 429 294 941 963 933 1 178
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 213 205 299 333 133 128 300 287 280 345
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 137 2 288 2 727 3 155 3 868 1 833 3 531 3 698 3 216 2 470
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 3 1 6 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 422 458 545 631 1 289 1 811 589 524 457 286
Personalkostnader per anställd (tkr) 196 198 261 278 194 455 93 229 201 207
Rörelseresultat, EBITDA -147 147 48 -133 497 24 1 377 -1 135 -345 -330
Nettoomsättningförändring -7,87% -16,10% -13,57% -18,43% 113,58% -48,71% -3,74% 14,62% 40,11% -%
Du Pont-modellen -36,21% 38,48% 17,52% -35,19% 98,61% 12,24% 36,67% -227,05% -27,22% -14,11%
Vinstmarginal -6,97% 6,42% 1,76% -4,22% 12,85% 1,33% 1,25% -30,89% -10,75% -7,84%
Bruttovinstmarginal 65,32% 76,14% 72,39% 66,72% 71,43% 80,18% 91,14% 94,98% 91,84% 90,98%
Rörelsekapital/omsättning -13,57% -20,32% -26,18% -24,03% -15,90% -57,54% -25,46% -22,52% 5,12% 11,87%
Soliditet -70,44% -153,14% -251,82% -194,18% -117,06% -548,47% -885,00% -212,63% 8,47% 13,55%
Kassalikviditet 56,21% 45,10% 26,01% 31,83% 43,84% 14,17% 9,74% 36,36% 100,11% 112,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...