Visa allt om Projektsupport Göteborg AB
Visa allt om Projektsupport Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 * 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 119 312 577 876 705 795 170 2 288 1 531 1 125
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -84 -382 -55 -322 - 127 -45 622 578 304
Resultat efter finansnetto -31 -151 -10 -66 - 175 33 656 585 306
Årets resultat -16 2 -2 9 - 128 13 353 422 164
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 * 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 385 385 514 514 771 871 871 1 092 8 12
Omsättningstillgångar 282 374 446 462 425 415 645 1 188 1 166 769
Tillgångar 667 759 960 976 1 196 1 286 1 516 2 280 1 174 781
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 291 289 441 592 727 718 855 602 280
Obeskattade reserver 0 15 169 178 253 275 275 267 104 106
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 393 453 502 358 351 286 523 1 158 468 395
Skulder och eget kapital 667 759 960 976 1 196 1 286 1 516 2 280 1 174 781
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 300 - 424 0 244 123 647 143 302
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 54 - 90 75 380 - 100
Löner till övriga anställda 40 0 141 0 348 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 80 - - - - 0
Sociala kostnader 13 94 44 133 125 58 11 208 40 84
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 160 127 120 150 100 100
Omsättning 119 312 577 876 705 795 170 2 288 1 531 1 125
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 119 312 577 876 705 795 170 2 288 1 531 1 125
Personalkostnader per anställd (tkr) 62 401 199 571 478 262 77 877 208 408
Rörelseresultat, EBITDA -84 -382 -55 -322 - 127 -41 626 582 308
Nettoomsättningförändring -61,86% -45,93% -34,13% 24,26% -11,32% 367,65% -92,57% 49,44% 36,09% -%
Du Pont-modellen -4,65% -18,18% -1,04% -6,05% -% 13,61% 2,90% 28,86% 49,91% 39,18%
Vinstmarginal -26,05% -44,23% -1,73% -6,74% -% 22,01% 25,88% 28,76% 38,28% 27,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 58,52% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -93,28% -25,32% -9,71% 11,87% 10,50% 16,23% 71,76% 1,31% 45,59% 33,24%
Soliditet 41,23% 39,88% 43,08% 58,63% 65,09% 72,29% 60,42% 45,93% 57,66% 45,62%
Kassalikviditet 71,76% 82,56% 88,84% 129,05% 121,08% 145,10% 123,33% 102,59% 231,62% 194,68%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-08: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...