Visa allt om Spaghetti Sisters AB
Visa allt om Spaghetti Sisters AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 7 721 6 324 5 559 5 196 4 623 4 055 3 111 2 953 2 075 3 979
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 420 106 347 265 165 -16 -33 19 -43 -108
Resultat efter finansnetto 387 75 313 234 135 -41 -62 -7 -53 -108
Årets resultat 226 58 284 234 135 -41 -62 -7 -53 -108
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 324 424 27 27 27 47 54 101 200 367
Omsättningstillgångar 1 426 1 376 1 568 1 178 740 605 628 626 436 1 442
Tillgångar 1 750 1 800 1 595 1 206 767 652 684 726 636 1 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 927 701 644 360 126 -10 31 93 100 72
Obeskattade reserver 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 140 343 203 204 227 261 274 266 251 1 501
Kortfristiga skulder 586 756 748 641 415 401 379 367 285 237
Skulder och eget kapital 1 750 1 800 1 595 1 206 767 652 684 726 636 1 809
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 17 206
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 111 2 147 1 932 1 699 1 509 1 351 665 521 239 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 569 566 477 417 357 299 132 140 72 238
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 721 6 324 5 559 5 196 4 623 4 055 3 111 2 953 2 075 3 979
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 5 5 5 4 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 287 1 054 927 1 039 925 811 778 984 692 995
Personalkostnader per anställd (tkr) 453 429 385 423 373 330 199 220 86 254
Rörelseresultat, EBITDA 521 206 375 265 185 16 12 184 124 269
Nettoomsättningförändring 22,09% 13,76% 6,99% 12,39% 14,01% 30,34% 5,35% 42,31% -% -%
Du Pont-modellen 24,00% 5,89% 21,76% 21,97% 21,51% -2,45% -4,82% 2,75% -6,76% -5,97%
Vinstmarginal 5,44% 1,68% 6,24% 5,10% 3,57% -0,39% -1,06% 0,68% -2,07% -2,71%
Bruttovinstmarginal 68,22% 67,25% 68,59% 68,94% 67,49% 66,71% 55,35% 59,46% 100,00% 55,69%
Rörelsekapital/omsättning 10,88% 9,80% 14,75% 10,33% 7,03% 5,03% 8,00% 8,77% 7,28% 30,28%
Soliditet 57,29% 38,94% 40,38% 29,85% 16,43% -1,53% 4,53% 12,81% 15,72% 3,98%
Kassalikviditet 231,91% 170,37% 199,47% 173,01% 166,02% 138,90% 155,67% 159,67% 138,95% 567,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...