Visa allt om Entré Presenter Aktiebolag
Visa allt om Entré Presenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 462 8 876 9 604 10 293 10 953 10 603 10 334 10 457 11 834 10 811
Övrig omsättning 40 36 75 203 9 18 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 347 438 703 1 677 1 341 1 054 936 1 081 1 286 1 314
Resultat efter finansnetto 342 428 694 1 697 1 344 1 210 1 371 862 1 379 1 602
Årets resultat 61 92 340 946 964 888 1 253 384 976 1 150
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 46 12 39 79 102 253 302 375 516
Omsättningstillgångar 2 866 3 529 3 492 3 930 4 922 9 952 9 016 7 476 7 062 6 496
Tillgångar 2 896 3 574 3 504 3 969 5 000 10 054 9 268 7 778 7 437 7 013
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 989 928 836 1 296 1 581 5 616 6 528 5 275 4 891 3 915
Obeskattade reserver 400 400 400 400 0 0 0 250 10 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 508 2 247 2 268 2 273 3 420 4 438 2 740 2 253 2 536 3 088
Skulder och eget kapital 2 896 3 574 3 504 3 969 5 000 10 054 9 268 7 778 7 437 7 013
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 652 638 631 598 509
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 105 1 249 1 502 1 531 1 700 969 994 1 041 1 143 954
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 450 431 418 518 560 622 847 724 612 762
Utdelning till aktieägare 0 0 0 800 930 0 1 800 0 0 0
Omsättning 8 502 8 912 9 679 10 496 10 962 10 621 10 334 10 457 11 834 10 811
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 692 1 775 1 921 1 716 1 826 1 767 1 722 1 743 1 972 1 802
Personalkostnader per anställd (tkr) 314 339 387 343 384 393 420 392 426 377
Rörelseresultat, EBITDA 363 454 729 1 717 1 395 1 203 1 086 1 221 1 500 1 514
Nettoomsättningförändring -4,66% -7,58% -6,69% -6,03% 3,30% 2,60% -1,18% -11,64% 9,46% -%
Du Pont-modellen 12,02% 12,28% 20,06% 42,81% 28,58% 12,04% 14,81% 15,74% 18,57% 22,87%
Vinstmarginal 4,11% 4,95% 7,32% 16,51% 13,05% 11,41% 13,29% 11,71% 11,67% 14,84%
Bruttovinstmarginal 50,61% 51,79% 52,60% 56,73% 54,73% 53,00% 52,96% 52,17% 51,14% 50,77%
Rörelsekapital/omsättning 16,05% 14,44% 12,74% 16,10% 13,71% 52,00% 60,73% 49,95% 38,25% 31,52%
Soliditet 44,92% 34,70% 32,76% 40,08% 31,62% 55,86% 70,44% 70,13% 65,86% 55,93%
Kassalikviditet 85,48% 90,03% 93,30% 110,34% 103,54% 195,45% 282,77% 276,65% 224,25% 169,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...