Visa allt om JHD Ekonomikonsult AB
Visa allt om JHD Ekonomikonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 188 135 136 100 105 226 289 63 166 127
Övrig omsättning - - - - - - 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 169 104 74 76 29 -38 32 -11 4 96
Resultat efter finansnetto 167 104 74 74 27 -40 31 -14 2 89
Årets resultat 99 81 43 66 27 -40 31 -14 2 89
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 2 5 9 12 7 9 0 0
Omsättningstillgångar 316 276 183 110 68 43 103 38 111 72
Tillgångar 316 276 186 115 77 55 110 47 111 72
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 224 226 144 101 35 8 49 18 32 30
Obeskattade reserver 58 18 18 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 34 33 23 14 42 47 62 29 79 42
Skulder och eget kapital 316 276 186 115 77 55 110 47 111 72
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 32 - 44 176 146 36 0 8
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 4 0 10 0 0 0 0 115 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 1 10 3 14 55 46 10 37 10
Utdelning till aktieägare 75 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 188 135 136 100 105 226 292 63 166 127
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 188 135 136 100 105 226 289 63 166 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 8 14 46 14 58 236 203 46 152 -
Rörelseresultat, EBITDA 170 106 77 79 32 -35 34 -11 4 96
Nettoomsättningförändring 39,26% -0,74% 36,00% -4,76% -53,54% -21,80% 358,73% -62,05% 30,71% -%
Du Pont-modellen 53,48% 38,41% 40,86% 66,09% 37,66% -69,09% 29,09% -23,40% 3,60% 133,33%
Vinstmarginal 89,89% 78,52% 55,88% 76,00% 27,62% -16,81% 11,07% -17,46% 2,41% 75,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 150,00% 180,00% 117,65% 96,00% 24,76% -1,77% 14,19% 14,29% 19,28% 23,62%
Soliditet 85,20% 86,97% 84,97% 87,83% 45,45% 14,55% 44,55% 38,30% 28,83% 41,67%
Kassalikviditet 929,41% 836,36% 795,65% 785,71% 161,90% 91,49% 166,13% 131,03% 140,51% 171,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...