Visa allt om JN Rör & Bygg i Malung AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 653 3 240 3 929 3 859 3 704 2 879 1 727 2 174 2 044 2 168
Övrig omsättning - - - 43 - 2 - 21 6 67
Rörelseresultat (EBIT) 89 25 10 53 6 -43 80 -63 74 123
Resultat efter finansnetto 76 13 0 51 5 -41 81 -59 82 123
Årets resultat 56 13 8 24 5 -34 51 2 86 47
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 43 15 33 69 94 173 190 153 229
Omsättningstillgångar 766 689 798 881 918 912 508 623 776 774
Tillgångar 838 732 812 914 987 1 006 681 813 929 1 003
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 373 317 304 296 272 267 556 505 603 517
Obeskattade reserver 0 0 5 20 0 0 8 0 65 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 163 87 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 464 252 416 598 715 739 117 308 261 379
Skulder och eget kapital 838 732 812 914 987 1 006 681 813 929 1 003
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 554 125 300 303 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 949 882 939 999 957 199 243 186 188 319
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 250 242 259 350 343 228 173 207 215 190
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 406 0 100 0
Omsättning 3 653 3 240 3 929 3 902 3 704 2 881 1 727 2 195 2 050 2 235
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 218 1 080 1 310 1 286 1 235 960 864 1 087 1 022 1 084
Personalkostnader per anställd (tkr) 405 379 406 449 440 330 278 348 369 419
Rörelseresultat, EBITDA 104 37 28 68 38 -1 104 -45 93 140
Nettoomsättningförändring 12,75% -17,54% 1,81% 4,18% 28,66% 66,71% -20,56% 6,36% -5,72% -%
Du Pont-modellen 10,62% 3,42% 1,23% 5,80% 0,61% -3,98% 12,04% -6,89% 8,93% 12,36%
Vinstmarginal 2,44% 0,77% 0,25% 1,37% 0,16% -1,39% 4,75% -2,58% 4,06% 5,72%
Bruttovinstmarginal 47,74% 50,86% 45,84% 50,40% 48,95% 50,78% 54,20% 41,35% 52,10% 53,64%
Rörelsekapital/omsättning 8,27% 13,49% 9,72% 7,33% 5,48% 6,01% 22,64% 14,49% 25,20% 18,22%
Soliditet 44,51% 43,31% 37,89% 34,00% 27,56% 26,54% 82,49% 62,12% 69,95% 59,23%
Kassalikviditet 129,53% 215,87% 161,06% 132,11% 113,99% 109,88% 370,94% 192,86% 288,51% 198,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...