Visa allt om JN Rör & Bygg i Malung AB
Visa allt om JN Rör & Bygg i Malung AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 992 3 653 3 240 3 929 3 859 3 704 2 879 1 727 2 174 2 044
Övrig omsättning - - - - 43 - 2 - 21 6
Rörelseresultat (EBIT) 54 89 25 10 53 6 -43 80 -63 74
Resultat efter finansnetto 42 76 13 0 51 5 -41 81 -59 82
Årets resultat 41 56 13 8 24 5 -34 51 2 86
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 354 72 43 15 33 69 94 173 190 153
Omsättningstillgångar 1 308 766 689 798 881 918 912 508 623 776
Tillgångar 1 662 838 732 812 914 987 1 006 681 813 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 414 373 317 304 296 272 267 556 505 603
Obeskattade reserver 0 0 0 5 20 0 0 8 0 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 248 0 163 87 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 000 464 252 416 598 715 739 117 308 261
Skulder och eget kapital 1 662 838 732 812 914 987 1 006 681 813 929
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 554 125 300 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 970 949 882 939 999 957 199 243 186 188
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 280 250 242 259 350 343 228 173 207 215
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 406 0 100
Omsättning 3 992 3 653 3 240 3 929 3 902 3 704 2 881 1 727 2 195 2 050
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 331 1 218 1 080 1 310 1 286 1 235 960 864 1 087 1 022
Personalkostnader per anställd (tkr) 422 405 379 406 449 440 330 278 348 369
Rörelseresultat, EBITDA 87 104 37 28 68 38 -1 104 -45 93
Nettoomsättningförändring 9,28% 12,75% -17,54% 1,81% 4,18% 28,66% 66,71% -20,56% 6,36% -%
Du Pont-modellen 3,25% 10,62% 3,42% 1,23% 5,80% 0,61% -3,98% 12,04% -6,89% 8,93%
Vinstmarginal 1,35% 2,44% 0,77% 0,25% 1,37% 0,16% -1,39% 4,75% -2,58% 4,06%
Bruttovinstmarginal 44,21% 47,74% 50,86% 45,84% 50,40% 48,95% 50,78% 54,20% 41,35% 52,10%
Rörelsekapital/omsättning 7,72% 8,27% 13,49% 9,72% 7,33% 5,48% 6,01% 22,64% 14,49% 25,20%
Soliditet 24,91% 44,51% 43,31% 37,89% 34,00% 27,56% 26,54% 82,49% 62,12% 69,95%
Kassalikviditet 113,80% 129,53% 215,87% 161,06% 132,11% 113,99% 109,88% 370,94% 192,86% 288,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...