Visa allt om BATA Fastigheter AB
Visa allt om BATA Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 358 489 - 83 355 371 282 435 309 247
Övrig omsättning - - - 185 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 131 - -109 -17 74 -64 48 29 21
Resultat efter finansnetto -28 109 - -168 -51 57 -104 0 0 1
Årets resultat -28 109 - -168 -51 57 -104 0 0 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 885 885 - 895 972 997 1 038 1 081 900 910
Omsättningstillgångar 242 142 - 120 150 416 467 453 203 324
Tillgångar 1 127 1 027 - 1 015 1 122 1 413 1 505 1 534 1 103 1 234
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 39 - -163 5 55 -1 103 103 103
Obeskattade reserver 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 985 985 - 985 985 985 985 985 907 911
Kortfristiga skulder 41 3 - 194 132 372 521 446 92 220
Skulder och eget kapital 1 127 1 027 - 1 015 1 122 1 413 1 505 1 534 1 103 1 234
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 74 34
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 10 31 22
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 358 489 - 268 355 371 282 435 309 247
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 435 309 124
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 14 125 33
Rörelseresultat, EBITDA -8 131 - -32 28 115 -21 72 40 32
Nettoomsättningförändring -26,79% -% -% -76,62% -4,31% 31,56% -35,17% 40,78% 25,10% -%
Du Pont-modellen -0,71% 12,76% -% -10,74% -1,52% 5,24% -4,25% 3,13% 2,72% 1,70%
Vinstmarginal -2,23% 26,79% -% -131,33% -4,79% 19,95% -22,70% 11,03% 9,71% 8,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 56,15% 28,43% -% -89,16% 5,07% 11,86% -19,15% 1,61% 35,92% 42,11%
Soliditet 8,96% 3,80% -% -16,06% 0,45% 3,89% -0,07% 6,71% 9,34% 8,35%
Kassalikviditet 590,24% 4 733,33% -% 61,86% 113,64% 111,83% 89,64% 101,57% 220,65% 147,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...