Visa allt om PEAL Mineral Processing AB
Visa allt om PEAL Mineral Processing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 616 11 930 7 832 7 174 17 138 5 845 6 735 16 257 10 423 3 991
Övrig omsättning - - - - - - 64 3 91 130
Rörelseresultat (EBIT) 0 552 430 109 608 -603 569 1 770 1 757 326
Resultat efter finansnetto 16 513 282 110 638 -729 546 1 800 904 328
Årets resultat 0 294 155 58 351 25 3 9 37 177
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 0 265 446 777 1 450 1 916 3 999 3 533 316
Omsättningstillgångar 3 732 5 424 3 904 2 840 3 257 6 988 3 386 2 831 13 072 1 416
Tillgångar 3 782 5 424 4 169 3 286 4 034 8 438 5 302 6 830 16 605 1 732
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 564 371 460 545 194 170 166 158 509
Obeskattade reserver 409 410 280 203 174 14 0 1 030 1 043 193
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 743 1 694 1 651 1 626 2 224 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 316 2 756 1 868 996 1 041 8 230 5 133 5 633 15 405 1 030
Skulder och eget kapital 3 782 5 424 4 169 3 286 4 034 8 438 5 302 6 830 16 605 1 732
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 722 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 724 990 853 932 695 163 288 70 453 855
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 320 425 421 466 324 331 96 24 166 290
Utdelning till aktieägare 50 250 100 245 143 0 0 0 0 388
Omsättning 6 616 11 930 7 832 7 174 17 138 5 845 6 799 16 260 10 514 4 121
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 0 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 308 5 965 3 916 3 587 8 569 2 923 6 735 - 5 212 1 330
Personalkostnader per anställd (tkr) 575 760 633 692 515 638 402 - 316 388
Rörelseresultat, EBITDA 0 552 503 440 938 -573 1 049 3 001 2 056 585
Nettoomsättningförändring -44,54% 52,32% 9,17% -58,14% 193,21% -13,21% -58,57% 55,97% 161,16% -%
Du Pont-modellen 4,92% 13,07% 11,13% 5,66% 19,29% -6,42% 11,47% 27,92% 6,14% 19,00%
Vinstmarginal 2,81% 5,94% 5,92% 2,59% 4,54% -9,27% 9,03% 11,73% 9,79% 8,24%
Bruttovinstmarginal 26,45% 22,27% 32,32% 37,80% 17,76% 18,49% 20,59% 19,29% 26,72% 57,03%
Rörelsekapital/omsättning 36,52% 22,36% 26,00% 25,70% 12,93% -21,25% -25,94% -17,24% -22,38% 9,67%
Soliditet 16,76% 16,29% 14,14% 18,55% 16,69% 2,42% 3,21% 13,29% 5,47% 37,41%
Kassalikviditet 240,27% 175,25% 132,87% 237,45% 241,69% 51,46% 44,30% 27,13% 42,65% 90,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...