Visa allt om KM Maskinservice AB
Visa allt om KM Maskinservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 2 622 4 156
Övrig omsättning - - - 1 - - - 22 1 210 -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -16 -20 -25 -27 -60 -100 -35 1 566 781
Resultat efter finansnetto -8 -16 -29 -26 -71 -60 -164 -33 1 565 621
Årets resultat -8 -16 324 -7 -55 99 -3 138 1 017 445
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 858 2 858 2 858 2 858 2 904 2 929 3 037 0 26
Omsättningstillgångar 136 241 2 3 4 19 45 101 5 274 4 537
Tillgångar 136 3 099 2 860 2 861 2 862 2 923 2 974 3 138 5 274 4 563
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 129 1 788 1 665 2 194 2 201 2 255 2 156 2 159 2 121 1 204
Obeskattade reserver 0 0 0 445 464 480 680 882 1 124 982
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 1 311 1 196 222 197 187 138 97 2 028 2 377
Skulder och eget kapital 136 3 099 2 860 2 861 2 862 2 923 2 974 3 138 5 274 4 563
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 216 226
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 174 324
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 216 254
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Omsättning 0 0 0 1 0 0 0 22 3 832 4 156
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 311 1 385
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 310 271
Rörelseresultat, EBITDA -7 -16 -20 -25 -27 -60 -100 -35 1 566 788
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -36,91% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 33,12% 17,58%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 66,63% 19,30%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 57,17% 52,55%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 123,80% 51,97%
Soliditet 94,85% 57,70% 58,22% 88,15% 88,85% 89,25% 89,35% 89,04% 55,56% 41,88%
Kassalikviditet 2 266,67% 18,38% 0,17% 1,35% 2,03% 10,16% 32,61% 104,12% 260,06% 186,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...