Visa allt om Almsat Parabolhuset AB
Visa allt om Almsat Parabolhuset AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 1 229 842
Övrig omsättning - 10 - - - - - 22 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 10 0 0 -1 -1 0 -69 -497 -438
Resultat efter finansnetto 0 10 0 0 -1 -1 0 -72 -597 -535
Årets resultat 0 10 0 0 -1 -1 0 -72 -597 -544
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 22
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 160 447
Tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 163 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 0 0 -2 190 -2 190 -2 191 -2 189 -2 188 -2 188 -2 117 -1 520
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 180 2 180 2 180 2 180 2 178 2 178 298 288
Kortfristiga skulder 0 0 10 10 10 10 10 10 1 981 1 701
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 163 469
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 42 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 7 71
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 15 23
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 10 0 0 0 0 0 23 229 842
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 229 421
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 56 16
Rörelseresultat, EBITDA 0 10 0 0 -1 -1 0 -66 -478 -413
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -99,56% -72,80% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -304,91% -93,18%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -6 900,00% -217,03% -51,90%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -54,15% -2,61%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -1 000,00% -795,20% -148,93%
Soliditet -% -% -% -% -% -% -% -% -1 298,77% -324,09%
Kassalikviditet -% -% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,12% 2,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...